GoodAir

Smog Wilczopole-mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Wilczopole-mapa, dziś, pomiar

Wilczopole jest wsią położoną w województwie lubelskim, w gminie Głusk. Leży w centralnej części województwa i jest jednym z najbardziej nietypowych miejsc w tym regionie. Z pewnością godnym odwiedzenia, ale zanim to zrobisz, sprawdź, jaka jest jakość powietrza w Wilczopolu.

Dawniej nazywane Wilczym Polem, Wilczopole było własnością szlachecką w 1398 roku. Należało do Sieciecha z Abramowic. Następnie wieś przechodziła z rąk do rąk, a w XIV wieku była nawet kilkukrotnie przedmiotem albo sukcesji, albo zastawów koligacji rodzinnych. Już w XV wieku jednak zaczyna należeć do 8 posiadaczy ziemskich. Co ciekawe w 1451 roku Kazimierz Jagiellończyk przeniósł wieś Wilczopole na prawo magdeburskie.

Wieś pojawia się także w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego z 1887 roku i określana jest jako wiś odległą 9 wiorst od Lublina. Sam folwark zostaje rozparcelowany w 1887 roku na 19 części. Wieś w tym okresie ma 37 osad. Jednak według wcześniejszego spisu, z 1827 roku było 51 domów. We wsi nie ma zbyt wiele ciekawych elementów do obserwacji i nie jest to zdecydowanie wieś turystyczna. Jednak odległość od Lublina sprawia, że nie tylko może być uznana za bazę wypadową, ale także jest używana do monitorowania stanu powietrza w Wilczopolu.

Mapa jakości powietrza w Wilczopolu

Generalnie za jakość powietrza w Wilczopolu, a dokładnie za jej pomiar, odpowiada jedna stacja. Jest ona dokładnie związana z planami Lublina, gdyż w Wilczopolu ustawiono stację Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska, która ma na celu analizę stężenia ozonu w powietrzu. Nie ma więc oficjalnych danych, jakie zanieczyszczenie powietrza w Wilczopolu jest aktualne oraz jakie normy zostały przekroczone.

Warto przypomnieć przy okazji, że normy dla najważniejszych parametrów, a więc pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5, a także benzo(a)pirenu zostały dokładnie określone. Celem jest norma 40 ng/m3 w przypadku pyłów PM10, 20 ng/m3 w przypadku pyłów PM2,5 oraz zawartości benzopirenu 5 ng/m3, choć dalekosiężnym celem Unii Europejskiej jest zejście z normą do 1 ng/m3. Dlatego kwestia smogu w Wilczopolu oraz innych miejscach województwa jest niezwykle ważna. Z kolei poziom ozonu w średniorocznej kalkulacji za rok 2018 wyniósł 55,6 ng/m3, a maksymalnie latem dobowo 171,2 ng/m3. Jednak średnia alarmowa wynosi 180 ng/m3.

Pomiar smogu w Wilczopolu

Mimo tego, że nie istnieją dokładne pomiary jakości powietrza w Wilczopolu, wieś ta jest typowym miejscem w kontekście smogu. Oznacza to, że podstawowy smog w Wilczopolu pojawia się w okolicach sezonu grzewczego, a więc jest to tzw. smog londyński. Trwa on od października i listopada do marca, a więc wynika przede wszystkim z tzw. niskiej emisji. To podczas niej – podczas działań gospodarstw domowych – produkuje się najwięcej pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5 w tym benzo(a)pirenu. Stan powietrza w Wilczopolu nie jest jednak bardzo zły ale warto poszukać rozwiązań na jego poprawę.

Dlatego w województwie lubelskim od kilkunastu miesięcy trwają prace nad zmianami, choć takowe jeszcze nie zostały wprowadzone. Jednak w myśl projektu, który poddano konsultacjom, niemalże od wprowadzenia zakazano by palenia w piecach miałem węglowym czy węglem brunatnym. Do roku 2024 z kolei należy wymienić piec o słabej jakości, a restrykcyjne przepisy co do pieców mają zacząć obowiązywać od 2028 roku. Dzięki temu komfort życia mieszkańców wsi poprawi się znacznie.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach