GoodAir

Smog Radomsko - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Radomsko - mapa, dziś, pomiar

Radomsko leży w województwie łódzkim, w niedalekiej odległości od stolicy – Łodzi. Dawniej było miastem Korony Królestwa Polskiego. Stan powietrza w Radomsku jest problemem podobnie jak w całym województwie. Ale podobnie jak i w innych miastach wiele jest tu obszarów, które warto zobaczyć.

Nadanie praw miejskich Radomsku pojawiło się w 1266 roku z ręki Leszka Czarnego. Osadnictwo było więc już bardzo szybko, a w 1382 i 1384 roku miały tu miejsce zjazdy wybierające Króla Polski (wybór padł na Jadwigę). Miasto zostało splądrowane i spalone przez Lisowczyków w XVII wieku i to właściwie najważniejsze wydarzenie między średniowieczem a XVIII wiekiem. W nim, pod jego koniec, miasto trafia pod zabór pruski, a później, już w XIX wieku, dostaje się w skład Królestwa Polskiego i trafia do zaboru rosyjskiego.

Miasto zaczyna być rozbudowywane, zyskuje też na znaczeniu. XIX wieku to wielki plac budowy. Powstaje między innymi nowy ratusz, kolej oraz fabryki. Radomsko bierze czynny udział w Powstaniu Styczniowym. Po jego upadku w mieście powstają kolejne fabryki metalurgiczne oraz fabryki maszyn. Dopiero w 1918 wraca na mapę Polski. 1 września już koło 5 na Radomsko spadają pierwsze bomby. Tak niszczeje centrum miasta. To kapituluje dwa dni później.

Odzyskane w kwietniu 1945 roku wraca do Polski. Zaczyna się okres rozwoju w peerelu. Miasto staje się typowo robotnicze i komunistyczne. Dopiero okres wolnej Polski rozwija turystykę. A, o ile smog w Radomsku pozwoli, jest tu co oglądać. Zabytkowe kamienice, klasztor franciszkanów, ratusz wybudowany w stylu romańskim czy drewniany kościół św. Marii Magdaleny z XVI wieku to tylko najbardziej rozpoznawalne budynki. Ale jest ich więcej!

Mapa jakości powietrza w Radomsku

W mieście działa jedna stacja pomiaru zanieczyszczenia powietrza w Radomsku z ramienia Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska. Umiejscowiona jest przy ulicy Rolnej i skupia się na pomiarach automatycznych i manualnych pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Można tu także dowiedzieć się o stanie powietrza w Radomsku w kontekście tlenków azotu, tlenku węgla czy dwutlenku siarki.

Kompleksowe monitorowanie wskazuje, że powietrze w Radomsku nie jest do końca świeże. Smog w Radomsku pojawia się w okolicach października i zostaje aż do marca. Dane pomiarowe nie są korzystne. Średnia roczna dobowa wyniosła w 2018 roku 40,2 ug/m3, a więc o 0,2 przekroczyła dopuszczalne normy. Maksimum wyniosło zaś aż 171 ug/m3. Z kolei w przypadku benzo(a)pirenu wyniki w minionym roku kształtowały się na poziomie 5,7 ng/m3, co daje przekroczenie o 0,7 normy, ale celem Unii Europejskiej jest zredukowanie poziomu benzo(a)pirenu do 1 ng/m3.

Pomiar smogu w Radomsku

Jak więc widać, problem jakości powietrza w Radomsku jest duży. Smog londyński, który pojawia się w mieście wraz z nadejściem sezonu grzewczego, może być zwalczany przez dokładne działania. Takowe podejmują władze województwa. Wszystkie ogrzewacze domowe i kominki muszą spełniać wymogi tzw. ekoprojektu. Dodatkowo do 2023 roku mieszkańcy muszą pozbyć się pieców i kotłów niespełniających norm, a do 2027 pozostaną już tylko te z klasą 5. Dodatkowo wprowadza się liczne ograniczenia dotyczące paliw stałych, jakimi w piecach można palić.

Wszystkie te działania zmierzają do poprawy jakości powietrza w Radomsku, które jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w województwie łódzkim. Należy zatem dokładnie monitorować sytuację, by mieć pewność, że powietrze w tym miejscu jest nieszkodliwe.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach