GoodAir

Smog Pszczyna - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Pszczyna - mapa, dziś, pomiar

Pszczyna – miasto w województwie śląskim, położone nad rzeką Pszczynką, wśród malowniczych lasów. Nazywane perłą Górnego Śląska ze względu na przepiękną architekturę. Turystów przyciąga tutaj także piękna przyroda i niezapomniany krajobraz. Co trzeba zobaczyć w mieście? Numer jeden stanowi zamek w Pszczynie z XI wieku oraz znajdujący się wokół niego park krajobrazowy. Ten kompleks parkowo-pałacowy należy do najpiękniejszych w całej Polsce. Warto także wstąpić na Rynek, który nadal urządzony jest w średniowiecznym układzie urbanistycznym. Co jeszcze? Nie można zapomnieć o Skansenie w Pszczynie, pokazowej zagrodzie żubrów i Warowni Pszczyńskich Rycerzy.

Mieszkasz w Pszczynie, a może masz tam rodzinę lub znajomych? W najbliższym czasie planujesz odwiedziny? Zapewne chcesz wiedzieć, jaki jest stan powietrza w Pszczynie? Dobrze trafiłeś, jeżeli szukasz informacji na temat: smog Pszczyna, zanieczyszczenie powietrza Pszczyna. Specjalnie dla Ciebie zebraliśmy najbardziej przydatne informacje.

Mapa jakości powietrza w Pszczynie

Miasto uznawane jest za zielone płuca Śląska. Jednak czy ta nazwa nie została zbyt pochopnie przyznana? A może „płuca” Pszczyny zatrute są szkodliwym smogiem? Niestety stan powietrza w Pszczynie jest zły ze względu na zanieczyszczenie pyłami PM 10 i PM 2,5. Pochodzą one przeważnie z niskiej emisji, złej jakość węgla, przemysłu i transport samochodowego.

Smog w Pszczynie? Ciekawi Cię, czy w aglomeracji dokonywany jest pomiar stanu zanieczyszczenia powietrza? Oczywiście, istnieje kilka stacji pomiaru poziomu zanieczyszczeń, m.in. przy ulicy Bogedaina.
Pszczyna jest jednym z 24 miast, w którym odnotowano przekroczone dopuszczalne średnioroczne stężenie pyłów PM 10. W mieście wynosi ono 50,7 µg/m3 (wedle danych z 2016 roku). Co ważne, dopuszczalne średnioroczne stężenie nie powinno przekraczać 40 µg/m3. Ponadto miasto zajmuje także 6 miejsce (dane z maja 2018 roku) w raporcie Światowej Organizacji Zdrowia przedstawiającym 50 miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Unii Europejskiej.

Dodatkowo dopuszczalne normy pyłów PM 10 w Pszczynie są przekroczone przez 101 dni, przy dopuszczalnej, normie 35 dni nieszkodliwej dla organizmu człowieka. W aglomeracji jest także znacznie przekroczone dopuszczalne średnioroczne stężenie benzo[a]pirenu, które wynosi 10,9 ng/ m3, przy dopuszczalnej normie 1 ng/ m3. Rekordowe stężenie smogu w Pszczynie odnotowano wielokrotnie. Przykładowo 23 stycznia 2018 roku stężenie pyłów PM 10 osiagnąło poziom 395 µg/m3. Z kolei rekord padł 10 stycznia 2017 roku, kiedy średniodobowa koncentracja pyłów PM 10 wynosiła 686 µg/m3 (przy dopuszczalnej normie 50 µg/m3), co oznacza przekroczenie dozwolonego poziomu o 1300%. Przy takiej koncentracji pyłów człowiek wdycha tyle szkodliwego benzo[a]pirenu, co przy wypaleniu 846,5 papierosów w jeden dzień.

Pomiar smogu w Pszczynie

W Pszczynie podejmowane są różne inicjatywy na rzecz poprawy stanu powietrza, jednak, jak widać, są one nadal niewystarczające. Przede wszystkim mieszkańcy mogą skorzystać z dofinansowania na wymianę pieców na ekologiczne (co najmniej 5 klasy) oraz termomodernizację. Ponadto kotłownie w budynkach użyteczności publicznej zostały przekształcone z opalanych węglem na ekologiczny gaz. W mieście odbywają się także warsztaty ekologiczne, zwiększające świadomość mieszkańców miasta w zakresie zanieczyszczenia powietrza i walki ze smogiem. Z kolei uczniowie pszczyńskich szkół biorą udział w kampanii „Nie Dokarmiaj Smoga”, a w przedszkolach pojawiły się oczyszczacze powietrza. Czy działania te przynoszą oczekiwane skutki? Na razie są one niewielkie, a podejmowane inicjatywy wymagają zintensyfikowania.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach