GoodAir

Smog Kutno- mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Kutno- mapa, dziś, pomiar

Kutno to miasto położone w północnej części województwa łódzkiego. Początek rozkwitu miasta wyznacza przywilej targowy nadany przez księcia płockiego Siemowita IV z 1336 roku. Dzięki niemu mieszkańcy Kutna byli zwolnieni z wszelkich opłat oraz posług z wyjątkiem dwóch groszy z łanu. Miasto było także ważnym ośrodkiem religijnym o czym świadczy powstanie w XV w. murowanej świątyni, której budowa związana jest z mecenatem Andrzeja z Radzikowa. W 1432 zostało nadane prawo miejskie, a w 1444 roku pojawiły się pierwsze pisemne zapisy określające Kutno jako miasto. Prestiż miasta wzrósł za sprawą króla Augusta III Sasa, który w 1750 polecił wybudowanie domu podróżnego.
Podczas II wojny światowej w 1940 roku na terenie Kutna założone zostało getto. Kolejnym tragicznym wydarzeniem była egzekucja na Starym Rynku trzech Polaków – Kaliksta Perkowskiego, Wilhelma Czarneckiego i Piotra Sanda, którzy zostali skazani za przewożenie żywności do Warszawy. Ostatecznie miasto zostało wyzwolone w 1945 roku.

Kutno to także miasto baseballu. W 1996 roku odbyły się w Kutnie Międzynarodowe Zawody w baseballu i od tamtej pory miasto jest siedzibą Europejskiego Centrum Małej Ligi Baseballowej. Miejscowość ta posiada także doskonale rozwiniętą gospodarkę. Na terenie miasta znajduje się Kutnowski Park Agro-Przemysłowy oraz Podstrefa Kutno Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.Obowiązkowo będąc w Kutnie trzeba zwiedzić zabytki takie jak: Pałac Saski, Dwór Szymańskich czy Kościół św. Wawrzyńca.

Mieszkasz w Kutnie albo wybierasz się do tego miasta? Chcesz wiedzieć jaki jest stan powietrza w Kutnie? Czy nie ma smogu lub czy powietrze nie jest zanieczyszczone ?
Specjalnie dla Ciebie zebraliśmy wszystkie potrzebne informacje.

Mapa jakości powietrza w Kutnie

Jakość powietrza w Kutnie nie należy do najlepszych. Duży wpływ na zanieczyszczenie powietrza mają firmy przemysłowe znajdujące się na terenie miasta. Według norm jakości powietrza określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady UE, średnioroczny poziom dopuszczalny dla stężenia pyłów PM10 wynosi 40 µg/m3, a dla PM2,5 25 µg/m3. Natomiast średnioroczne pomiary pyłu PM2,5 w Kutnie plasują się na poziomie 25-30 μg/m³, a pyłu PM10 35-40 μg/m³.

Chcesz wiedzieć czy w Kutnie są stacje pomiaru jakości powietrza?
Obecnie w Kutnie znajdują się dwie stacje pomiaru jakości powietrza. Pierwsza z nich znajduje się na ulicy Kościuszki 26 , a druga na ulicy 1 Maja 7.

Pomiar smogu w Kutnie

Smog to cichy zabójca. Według WHO aż 24% wszystkich zgonów z powodu udaru mózgu na świecie ma związek ze właśnie ze smogiem. To samo dotyczy 25% zgonów z powodu chorób serca i 43% śmierci z powodu chorób płuc.

Jak Kutno walczy ze smogiem?
W mieście powstało Centrum Edukacji Ekologicznej.Projekt ma na celu informowanie o stanie jakości oraz uwrażliwienie na problemy zanieczyszczenia powietrza i kształcenie świadomości ekologicznej.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach