GoodAir

Smog Parzniewice - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Parzniewice - mapa, dziś, pomiar

Parzniewice to wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska. Składa się z dwóch mniejszych części – Parzniewic Małych oraz Parzniewic Dużych, co jest nietypowe dla tego typu wsi. Posiada także przysiółek Łużyk, a łącznie mieszka tu ponad 400 osób. Jak przekłada się to na smog w Parzniewicach? Sprawdź wyniki raportu oraz historię miejsca.

Pierwsza wzmianka o miejscu pochodzi z 1393 roku. Do 1954 roku istniała nawet gmina o tej samej nazwie. Obecnie jest to jedna z większy wsi w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego znana z ujęcia wody. Obok niego zainstalowano stację pomiaru jakości powietrza, co sprawia, że jest to jedna z niewielu wsi w Polsce, w której powietrze jest dokładnie monitorowane.

Wokół znajduje się wiele ciekawych miejsc, zarówno terenów rekreacyjnych, jak i ośrodków miejskich. Leży w jednym z najbardziej zalesionych miejsc tego regionu, ale jest też bazą wypadową do dawnego miasta królewskiego – Piotrkowa Trybunalskiego. Trzeba jednak mieć świadomość, jak wygląda stan powietrza w Parzniewicach. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z naszym skrótem informacji o smogu w powietrzu tego regionu województwa łódzkiego.

Mapa jakości powietrza w Parzniewicach

Jakość powietrza w Parzniewicach jest badana stacją Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska w rejonie ujęcia wody w tej wsi. Oznacza to, że jakość powietrza ma kolosalny wpływ na jakość wody. Dlatego stacja bada nie tylko klasyczne związki, takie jak tlenki azotu, dwutlenek siarki czy poziom ozonu w powietrzu, ale także zanieczyszczenie powietrza w Parzniewicach pod kątem pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu. Jak prezentują się wyniki w kontekście smogu w Parzniewicach?

Po pierwsze mowa o smogu londyńskim, pojawiającym się w okresie grzewczym. Nie jest on jednak tak bardzo związany z samą wsią, a ogólnym powietrzem nad województwem łódzkim. Dlatego wyniki są pozytywne. Poziom benzo(a)pirenu w PM10 wynosi średniorocznie zaledwie 1,8 ng/m3 dobowo. Norma obecna wynosi aż 5 ng/m3, ale celem Unii Europejskiej jest zredukowanie obecności benzo(a)pirenu do 1 ng/m3. Z kolei w przypadku pyłu zawieszonego PM10 wyniósł on śródrocznie w 2018 roku 25,2 ug/m3, przy normie dopuszczalnej do 40 ug/m3. To doskonały wynik.

Pomiar smogu w Parzniewicach

W kwestii jakości powietrza w Parzniewicach nie trzeba robić wiele. Jakość powietrza jest dość dobra, a wyniki w kontekście całego województwa wręcz doskonałe. To jedna z niewielu stacji, która notuje pozytywne wyniki, a przy tym jest stacją ujęcia wody, więc tym bardziej cieszy jakość powietrza wokół. Jednak w związku z sytuacją w całym województwie wprowadzono różne zmiany w ramach tzw. uchwały antysmogowej. Ma ona na celu dostosować przepisy do tzw. ekoprojektu ogólnopolskiego.

Co się zmienia? W myśl przepisów zakazuje się korzystania z niektórych paliw kopalnych, np. węgla brunatnego czy miału węglowego oraz złej jakości paliw stałych. To także daleko idące zmiany w kontekście piecyków i kominków, które nie tylko będą musiały zostać wyposażone w obowiązkowe filtry, ale także spełniać wszystkie wymogi ekoprojektu. Dodatkowo stan powietrza w Parzniewicach ma się poprawić dzięki rezygnacji całkowitej z kotłów oraz pieców niskiej jakości, które nie spełniają odpowiedniej klasy energetycznej i ekologicznej. Do 2023 znikną te bez norm i klas, a do 2027 w mieszkaniach i domach będą mogły pracować już tylko kotły i piece o klasie 5 i nie niższej. Te działania mają sprawić, że smog w Parzniewicach będzie jeszcze mniejszy.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach