GoodAir

Smog Tarnów - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Tarnów - mapa, dziś, pomiar

Tarnów – miasto w województwie małopolskim, położone nad rzeką Białą. Jego nazwa pochodzi od krzewów tarniny, które niegdyś rosły na górze św. Marcina. W aglomeracji magią urzekają średniowieczne uliczki, gotyckie i renesansowe budowle, a także pozostałości murów obronnych. Co zatem warto zobaczyć? Ratusz z XIV wieku, Dom Mikołajowski, Dom Florencki, Park Strzelecki, Dom Ślubów i Mauzoleum generała Józefa Bema. Warto także wpaść do miasta na Festiwal Komedii Teatralnej Talia. A prawdziwą rozkoszą dla ciała i duszy jest degustacja naparu herbaty i nalewki z tarniny.

Mieszkasz w Tarnowie, a może chcesz odwiedzić tę aglomerację? Nie zapomnij sprawdzić poziomu zanieczyszczeń powietrza. Szukasz informacji na temat: stan powietrza Tarnów, smog Tarnów, zanieczyszczenie powietrza Tarnów? Dobrze trafiłeś/aś! Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy najważniejsze informacje.

Mapa jakości powietrza w Tarnowie

Stan powietrza w Tarnowie jest niekorzystny ze względu na zanieczyszczenie szkodliwymi pyłami PM 10 i PM 2,5. Za ich pojawienie się odpowiada niska emisja wytwarzana przez gospodarstwa domowe spalające węgiel najniższej jakości i odpady oraz transport samochodowy.

Zanieczyszczenie powietrza w Tarnów mierzone jest w kilku stacjach pomiaru umiejscowionych m.in. przy ulicy ks. Romana Sitko oraz Bitwy pod Studziankami. Rekordową koncentrację smogu w Tarnowie zanotowano wiele razy. Przykładowo 11 stycznia 2016 roku poziom pyłów PM 10 wynosił 268 µg/m3. Z kolei 6 grudnia 2016 roku stężenie pyłów PM 10 wynosiło 306 µg/m3, co oznacza 6-krotne przekroczenie dopuszczalnej normy. Przy takiej ich koncentracji mieszkańcy wdychają tyle niebezpiecznego benzo[a]pirenu, co przy wypaleniu 377,6 papierosów w jeden dzień. W 2015 roku dni z przekroczeniem średniodobowej normy pyłów PM 10 zanotowano 38 (przy dopuszczalnych 35 dniach). Widać niewielką poprawę, gdyż w 2011 roku takich dni było aż 82.

Pomiar smogu w Tarnowie

Walka miasta ze smogiem koncentruje się na dotacjach do wymiany pieców oraz działaniach edukacyjno-informacyjnych. Mieszkańcy mogą starać się o dofinansowanie wymiany pieców na ekologiczne systemy grzewcze albo przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Tarnów na ten cel dostał 8 mln z funduszy Unii Europejskiej. W przedszkolach i szkołach instalowane są oczyszczacze powietrza z czujnikami stężenia pyłów PM 2,5. Z kolei lokalne Radio Dobrze Nastawione przeprowadziło akcję rozdawania mieszkańcom maseczek antysmogowych. W mieście odbywają się także akcje zwiększające świadomość ekologiczną mieszkańców tj. piknik „Tarnowscy Pogromcy SMOgA. STOP niskiej emisji w Tarnowie”.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach