GoodAir

Smog Zabrze-mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Zabrze-mapa, dziś, pomiar

Zabrze – miasto przemysłowe położone na Wyżynie Śląskiej, nad rzeką Kłodnicą i Bytomką. Warto w nim zobaczyć zabytkowe obiekty, takie jak: Wieża ciśnień przy ulicy Zamoyskiego, Muzeum Górnictwa Węglowego, Skansen górniczy „Królowa Luiza”, Skansen podziemny „Guido” oraz Muzeum Techniki Wojskowej. Mniej popularne są Stalowe domy, ale warto zwiedzić tę cenną perełkę na skalę europejską. Z kolei smakoszom polecamy skosztowanie śląskich przysmaków.

Mieszkasz lub studiujesz w Zabrzu? A może wybierasz się dorodziny lub znajomych tego miasta? Szukasz informacji na temat: stan powietrza Zabrze, smog Zabrze, zanieczyszczenie powietrza Zabrze? Specjalnie dla Ciebie zebraliśmy wszystkie najpotrzebniejsze informacje.

Mapa jakości powietrza w Zabrzu

Stan powietrza w Zabrzu należy do jednych z najgorszych w całej Polsce. Smog można nie tylko poczuć, ale także zobaczyć. Największy problem występuje w sezonie grzewczym, kiedy mieszkańcy palą w piecach węglem niskiej jakości, odpadami i śmieciami. Dodatkowo problem smogu potęguje przemysł i transport samochodowy. Największe stężenie zanieczyszczeń przypada w sezonie grzewczym, co nie oznacza braku problemu w miesiącach letnich.

W mieście utrzymuje się niebezpieczna koncentracja pyłów PM 10 i PM 2,5. Zabrze jest jednym wśród 24 miast, w którym zostało przekroczone dopuszczalne średnioroczne stężenie pyłów PM 10. W tej aglomeracji wynosiło ono 42,9 µg/m3 (według danych z 2016 roku), przy dopuszczalnym poziomie do 40 µg/m3.

Pomiar smogu w Zabrzu

Smog w Zabrzu mierzony jest w kilku stacjach pomiaru, m.in. przy ulicy Skłodowskiej-Curie. W mieście poziom pyłów PM 10, powyżej dopuszczalnego dobowego stężenia 50 µg/m3 utrzymuje się przez 90 dni w roku (przy dopuszczalnej normie 35 dni). Rekordowy poziom smogu występował w tym mieście wiele razy. Przykładowo 6 listopada 2017 roku stężenie pyłów PM 10 wynosiło 338 µg/m3. Rekord padł 15 lutego 2017 roku, kiedy koncentracja pyłów PM 10 sięgnęła 850 µg/m3. Przy takim ich poziomie mieszkańcy wdychają tyle rakotwórczego benzo[a]pirenu, co przy wypaleniu 1048,9 papierosów w jeden dzień.

Miasto podejmuje działania związane z walką ze smogiem, lecz nie przynoszą one wymiernych skutków. Mieszkańcy Zabrza mogą skorzystać z 80% dofinansowania wymiany kotłów węglowych na ekologiczne systemy grzewcze albo piece węglowe co najmniej klasy 5. Ponadto można ubiegać się o dotację na wymianę okien, docieplenie dachów czy zamontowanie ogniw fotowoltaicznych albo paneli solarnych. Dodatkowo budynki użyteczności publicznej poddawane są termomodernizacji. Ponadto miasto podejmuje próby walki z emisją liniową i wymienia nawierzchnię ulic pylących podczas jazdy większej liczby samochodów. Straż miejska przeprowadza także systematyczne kontrole palenisk domowych pod kątem materiałów używanych do ogrzewania. W mieście organizowane są również liczne konferencje i warsztaty dotyczące zanieczyszczeń powietrza, jego skutków i walki z konsekwencjami.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach