GoodAir

Smog Jędrzejów - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Jędrzejów - mapa, dziś, pomiar

Jędrzejów to miasto położone w województwie świętokrzyskim. Przez miejscowość płyną dwie niewielkie rzeki: Jasionka i Brzeźnica. Zanim pojawiły się tu osady ludzkie teren był zajęty przez bagna. Jędrzejów stał się miastem kiedy to w 1271 roku książe Bolesław Wstydliwy nadał mu prawa miejskie. Natomiast podczas insurekcji kościuszkowskiej w klasztorze cystersów znajdującym się na terenie miasta mieszkał przez pewien czas Tadeusz Kościuszko wraz z wojskiem. Dużą rolę w historii miasta odegrali także jego mieszkańcy, którzy od samego początku brali udział w powstaniu listopadowym. Gościnnie Jędrzejów odwiedzał także Józef Piłsudski razem z I Brygadą. Marszałek często bywał w domu Przypkowskich, których potomkowie do dziś są kustoszami Muzeum im. Przypkowskich. Dramatyczne wydarzenia w mieście miały miejsce także podczas II wojny światowej. Na terenie miasta utworzono getto dla ludności żydowskiej. Niemcy wymordowali ok. 3000 mieszkańców i całą ludność żydowską.
Będąc w Jędrzejowie koniecznie trzeba zwiedzić Muzeum im. Przypkowskich. Znajduje się tam kolekcja aż 600 zegarów słonecznych oraz astronomicznych przyrządów pomiarowych. Niezwykłą ciekawostką jest fakt, że Muzeum im. Przypkowskich zajmuje obecnie trzecie miejsce w świecie pod względem liczebności i wartości zegarów słonecznych zaraz po Planetarium w Chicago i Science Museum w Oxfordzie.
Mieszkasz lub chcesz odwiedzić Jędrzejów ? Chcesz wiedzieć jaka jest jakość powietrza w Jędrzejowie?
Specjalnie dla ciebie opracowaliśmy kilka istotnych informacji, które na pewno Ci się przydadzą!

Mapa jakości powietrza w Jędrzejowie

Na terenie Jędrzejowa rozwija się między innymi przemysł cementowy, metalowy i budownictwo, co niewątpliwie wpływa na jakość powietrza w mieście. Obecnie pomiary prowadzone są przez stację pomiarową Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Urządzenie znajduje się na ulicy Mieszka I 9 i mierzy poziom szkodliwych pyłów PM2.5 i PM10. Średnioroczne pomiary tych pyłów wskazują, że jakość powietrza w Jędrzejowie jest średnia. Zawartość pyłu PM2.5 mieści się w dopuszczalnej normie i wynosi 20 μg/m³. Gorzej jest natomiast z stężeniem pyłu PM10 , który w średniorocznej ocenie nie wypada najlepiej i wynosi 35-40 μg/m³, przy dopuszczalnej normie 40 μg/m³.

Pomiar smogu w Jędrzejowie

Smog najczęściej powstaje w okresie grzewczym. Ale jak z nim walczyć?
Władze miasta Jędrzejów znają odpowiedź na to pytanie i wdrażają ją w życie.
Na budynku Szkoły podstawowej nr 2 zamontowano miernik zanieczyszczenia powietrza, który ma za zadanie monitorować stan powietrza. Działanie to ma się przyczynić do bardziej zdecydowanych decyzji w sprawie dalszych działań antysmogowych, gdy pomiary z czujnika nie będą zadowalające. Będą to między innymi patrole straży miejskiej, które będą kontrolować czym palą mieszkańcy miasta i nakładać kary za zanieczyszczanie środowiska. Miasto dbając o środowisko wzbogaciło się również o zestaw do badania wody i gleby oraz stację meteorologiczną.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach