GoodAir

Smog Zamość- mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Zamość- mapa, dziś, pomiar

Zamość jest jednym z najpiękniejszych polskich miast. To miejsce, w którym przepiękne zabytki historyczne mieszają się z unikatową architekturą. Położony w województwie lubelskim, w jego południowej części, jest narażony na zły stan powietrza w Zamościu. Dlatego warto zerknąć nie tylko na miejską historię, ale także na wskaźniki pomiarów jakości powietrza w tym polskim mieście.

Perła renesansu prawa miejskie otrzymała w 1580 roku. Wszystko odbyło się na mocy przywileju lokacyjnego wystawionego przez kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Ordynacja Zamojska otrzymała stolicę w Zamościu w 1589 roku. Dalej Zamość tylko się rozwijał. XVII wiek to najszybszy rozkwit miasta. Było to miejsce otwarte na ludzi, pełne kontrastów i różnych narodowości. Dwie daty w tym wieku pokazały siłę Zamościa. W 1648 roku Kozacy, a w 1656 roku Szwedzi nie byli w stanie zdobyć grodu.

W Zamościu od razu rozwijała się nauka. W 1594 roku Akademia Zamojska została założona, a jej reformę przeprowadzono w XVIII wieku. Niestety została zamknięta w wyniku przejęć zaborczych. Zamość trafiła do zaboru austriackiego, ale po kongresie wiedeńskim i wojnach napoleońskich została włączona do Królestwa Polskiego i uzależniona od Rosji. W 1821 roku miasto zostało przekształcone w twierdzę. Miałą ona duże znaczenie podczas powstania listopadowego. W 1866 roku skasowano twierdzę i miasto zaczęło rozwijać się przestrzennie.

W dwudziestoleciu międzywojennym miasto się rozwijało. Niestety w czasie II wojny światowej zbombardowano Zamość dwukrotnie. Miasto do 1944 roku było pod panowaniem hitlerowskich Niemiec. Między innymi w Rotundzie stworzono obóz zagłady. W lipcu 1944 roku Zamość został oswobodzony. Dziś podziwiać można między innymi niezwykłe, zamojskie Stare Miasto wraz z zachowanym układem przestrzennym. Ciekawymi miejscami są także Centrum Sztuki Filmowej, Książnica Zamojska czy bastion VII. A czy wiesz, jaka jest jakość powietrza w Zamościu?

Mapa jakości powietrza w Zamościu

Smog w Zamościu jest zjawiskiem dość mało niebezpiecznym w skali roku. Nad pomiarami pieczę sprawuje stacja Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska przy ulicy Hrubieszowskiej. Bada się tu nie tylko stężenie pyłów zawieszonych PM10 oraz PM 2,5, ale także benzo(a)piren w powietrzu, arsen czy tlenki węgla i azotu. Alarmujące stany nie pojawiają się bardzo często.

Największy problem do zmartwień w kontekście zanieczyszczenia powietrza w Zamościu daje wynik pomiarów pyłów zawieszonych PM2,5. W skali roku w 2018 był on powyżej normy, która ma zacząć obowiązywać od 2020 roku – 22,7 ng/m3. Jednak do tego czasu norma wynosi 25. Z kolei w przypadku jakości powietrza w Zamościu przy pyłach zawieszonych PM10 wynik jest dobry. Norma to 40 ng/m3, podczas gdy średnia roczna wynosi 31 ng/m3 na dobę w Zamościu. Podobnie z poziomem benzo(a)pirenu. Jego norma to 5 ng/m3, a w Zamościu zanotowano średnio 2,6, przy czym najwyższy wskaźnik dobowy to aż 19,2. Celem Unii Europejskiej jest wprowadzenie norm na poziomie 1 ng.

Pomiar smogu w Zamościu

Zamość jest miastem typowym w kontekście smogu, ponieważ smog w Zamościu pojawia się w okolicach sezonu grzewczego. To tzw. smog londyński, który znika po marcu, a pojawia się w okolicach przełomu października i listopada. Stan powietrza w Zamościu nie jest bardzo zły, ale nie jest też względnie dobry, gdyż dzienne wyniki na poziomie 19 ng/m3 przy benzo(a)pirenie nie napawają optymizmem.

Dlatego w województwie lubelskim od kilkunastu miesięcy trwają prace nad zmianami, choć takowe jeszcze nie zostały wprowadzone. Jednak w myśl projektu, który poddano konsultacjom niemalże od wprowadzenia zakazano by palenia w piecach miałem węglowym czy węglem brunatnym. Do roku 2024 z kolei należy wymienić piec o słabej jakości, a restrykcyjne przepisy co do pieców mają zacząć obowiązywać od 2028 roku. Dzięki temu jakość powietrza w Zamościu poprawi się znacznie.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach