GoodAir

Smog Nisko- mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Nisko- mapa, dziś, pomiar

Położone niedaleko Parku Lasów Janowskich Nisko powinno imponować wynikami, jeśli chodzi o monitorowanie powietrza. Jednak nie do końca tak jest. Warto zatem dowiedzieć się więcej o jakości powietrza w Nisku, ale zanim, warto także poznać samo miasto, które obecnie liczy sobie ponad 15 tysięcy mieszkańców, a ślady osadnictwa pochodzą nawet z czasów prehistorycznych.

Nisko pojawia się jako pierwsze w 1439 roku, gdy Władysław Warneńczyk zapisuje Mikołajowi Czajce z Jawora 200 grzywien na wsiach Nisko i innych. Rozwój osady następuje tu w między X a XIII wiekiem. Zajmuje się hodowlą oraz rzemiosłem. Nisko szybko cieszy się mianem posiadłości królewskich, dzięki czemu może rozwijać się miarowo. W XVI wieku pojawiają się jednak bunty feudalne. Powodem są działania starosty sandomierskiego Andrzeja Firleja. Interweniował Stefan Batory.

Teren Niska trafia pod latyfundia Lubomirskich. Dalej rozwija się, uprawiając głównie żyto. Dopiero wojny szwedzkie hamują rozwój miasta. W ich czasie ma tu miejsce niemalże wygrana przez Czarnieckiego bitwa pod Niskiem. Po pierwszym rozbiorze dobra trafiły do zaboru austriackiego. Nisko stało się kulą u nogi i trafiło na licytację wygraną przez Karola Reinchenbacha. Miasto zaczyna się rozwijać, pojawiają się tartak, młyn oraz browar. Po odzyskaniu niepodległości miasto trafia znów do Polski.

Zaczyna się doskonale rozwijać, ale nadchodzi II wojna światowa. Po kampanii wrześniowej Nisko dostaje się w niewolę niemiecką. Pojawiają się liczne represje, bowiem Nisko jest ostoją polskości na tych terenach. Wyzwolone w lipcu 1944 roku zostaje następnie przyłączone do Polski. Tam zaczyna przekształcać się w miasto przemysłu. Najpiękniejszymi miejscami dziś są budynek Urzędu Gminy i Miasta Nisko, pomnik na Placu Wolności wraz z samym Placem oraz niezwykły most kolejowy nad Sanem. Warto je zobaczyć, tylko czy zagraża smog w Nisku?

Mapa jakości powietrza w Nisku

W mieście działa jedna stacja monitorowania stanu powietrza w Nisku. Jest ona umiejscowiona przy ulicy Szklarniowej i mierzy stężenie między innymi pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5, ale także ozonu, tlenku węgla czy tlenków azotu. Zatem w tym miejscu mamy do czynienia z kompletnym pomiarem smogu w Nisku.

Stężenie benzo(a)pirenu w 2018 roku wyniosło średnio 3,1 ng/m3 na dobę, co jest nieco zawyżonym wynikiem w stosunku do celu Unii Europejskiej, czyli 1 ng/m3. Jednak to wynik dość dobry. Wartość pyłu zawieszonego PM10 wyniosła bowiem w 2018 roku aż 30,9 ug/m3 i choć mieści się w normie (40 ug/m3), to jednak jest dość alarmujące. Poziom pyłu zawieszonego PM2,5 wyniósł i tak więcej, bo niespełna 25 ug/m3, a taka jest właśnie norma. Od 2020 roku będzie już jednak o 5 ug/m3 niższa.

Pomiar smogu w Nisku

Sama jakość powietrza w Nisku musi się poprawić. Zadbać mają o to regulacje władz województwa podkarpackiego. W myśl nowych przepisów od 2018 roku, a więc już od jakiegoś czasu, nie można palić w piecach grzewczych oraz kotłach mokrą (powyżej 20%) biomasą oraz drewnem, a także węglem brunatnym, mułem węglowym czy paliwem węglowym, którego elementy mające poniżej 3 mm średnicy obejmują ponad 15% masy. Te obostrzenia mają na celu poprawienie stanu powietrza w Nisku oraz w całym województwie.

Inne zmiany dotknęły kotły grzewcze i piece. Ostatecznie do 2028 nie będzie w całym regionie innych pieców niż te z najwyższą klasą 5, a inne będą wymieniane regularnie. Od 2018 roku nie można już montować nowych innych pieców, a do 2022 wymienione będą piece działające ponad 10 lat i nie spełniające żadnych norm. Podobnie będzie z piecami w przedziale 5-10 lat pracy do 2024 roku oraz do 2026 z piecami poniżej 5 lat działania, które nie mają normy klasy 5. To sprawi, że zanieczyszczenia powietrza w Nisku znacznie się zmniejszą.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach