GoodAir

Smog Czerniawa- mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Czerniawa- mapa, dziś, pomiar

Czerniawa-Zdrój jest dawnym, samodzielnym uzdrowiskiem, a obecnie dzielnicą uzdrowiskowej miejscowości Świeradów-Zdrój położonej w województwie Dolnośląskim. Jest znana przede wszystkim ze swojego położenia – w głębokiej Dolinie Czarnego Potoku u podnóży Czerniawskiej Kopy.

Smog w Czerniawie to jedno z najważniejszych zagadnień, dlatego, że dzielnica ta jest jednym z najstarszych miast uzdrowiskowych w Polsce. Sąsiedztwo Gór Izerskich, szeroki kompleks leśny, pozwalają na stworzenie niezwykłego mikroklimatu, który zachęca do odwiedzin wielu kuracjuszy. Czerniawa powstała w XVII wieku przy hucie szkła. Pod koniec XVIII wieku odkryto pierwsze źródła wód mineralnych, głównie nisko zmineralizowanych szczawów wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowych. Pierwszy dom zdrojowy powstał tu w 1860 roku. W 1945 roku wieś zmieniła nazwę na Leśny Zdrój, a następnie na Czerniawa-Zdrój, zastępując niemieckie Bad Schwarzbach. Wybierasz się na kurację do tego miasta i zastanawiasz się jaka jest jakość powietrza w Czerniawie?

Mapa jakości powietrza w Czerniawie

Jakość powietrza w Czerniawie-Zdroju jest dobra. To jedno z najmniej zanieczyszczonych miast w Polsce. Uzdrowisko to jest obok Świeradowa-Zdroju dobrym pomysłem na spędzenie czasu w trakcie sezonu grzewczego. Co ważne, w ostatnich latach na terenie Czerniawy zanieczyszczenie powietrza nie przekroczyło norm, jeśli chodzi o wskaźnik PM10 oraz benzo(a)piren. Zatem stan powietrza w Czerniawie jest bardzo dobry i okazuje się, że regularnie mierzony.

Nie tylko podczas kontroli NIK, ale także w późniejszych latach działa kilka stacji pomiarowych Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska. Jedna jest zainstalowana w Czerniawie na stałe. Znajduje się ona na ulicy Strażackiej i bada metodą automatyczną między innymi tlenki azotu, dwutlenek węgla oraz pyły PM 10 i PM 2,5. Smog w Czerniawie jest więc zjawiskiem rzadko spotykanym.

Pomiar smogu w Czerniawie

W mieście działają liczne stacje kontroli powietrza, które zostały zakupione w ostatnich latach. To stacje mobilne, które mierzą jakość powietrza okresowo. Dzięki temu poziom wiedzy na temat przekroczenia stężenia pyłów PM 10 lub innych jest coraz większa. Stan powietrza w Czerniawie pozostaje dobry od kilku miesięcy, choć nie można przyjrzeć się danym historycznym, gdyż gmina Czerniawa nie przechowuje takowych.

Warto jednak zwrócić uwagę na położenie dzielnicy uzdrowiskowej, które sprawia, że działania smogu są ograniczone. Dzięki temu można domniemywać, że w dalszym ciągu smog nie będzie dużym problemem w Czerniawie.

Jeśli chodzi o walkę z zanieczyszczeniem powietrza to tutaj zastosowanie znajdują uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Generalnie zabroniono używać paliwa stałego niskiej jakości, przeprowadza się okresowe kontrole, które mają wykazać, czym palą mieszkańcy. Chodzi tutaj między innymi o węgiel brunatny, ale także o węgiel kamienny występujący w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm. Z kolei od 2024 roku w całym województwie nie będzie można używać pieców poniżej trzeciej klasy jakości. Jeśli jednak chodzi o wprowadzanie całkowitego zakazu palenia paliwami stałymi, w Czerniawie-Zdroju nie ma takiej potrzeby. Tutaj od 1 lipca 2028 roku będzie można stosować tylko kotły o najwyższym standardzie, które spełnią warunki ekoprojektu. Dzięki temu wciąż powietrze w Czerniawie, podobnie jak teraz, będzie stało na doskonałym poziomie i pozwoli na wszelkie aktywności także w okresie zimowym.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach