GoodAir

Smog Puławy - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Puławy - mapa, dziś, pomiar

Puławy są miastem położonym w województwie lubelskim, na skraju województwa mazowieckiego. Jest to największe nadwiślańskie miasto między Warszawą a Krakowem. Miejsce szczególnie doceniane za walory turystyczno-rekreacyjne i należące do trójkąta turystycznego Puławy, Kazimierz Dolny, Nałęczów. Istotną rolę odrywa w tym kontekście smog w Puławach.

Wieś szlachecka założona w XVI wieku w powiecie lubelskim. Od drugiej połowy wieku XVII Puławy były w posiadaniu Lubomirskich. W 1706 roku miasto zostało zniszczone podczas tzw. drugiego potopu szwedzkiego. Następnie wieś przeszła w ręce Czartoryskich. To właśnie w tym okresie przeżyła swój złoty wiek. Co ciekawe Adam i Izabela Czartoryscy przenieśli się tu w 1761 roku i od tej pory – do rozbiorów – było to centrum życia kulturalnego i politycznego rywalizujące z Warszawą.

Koniec złotego wieku tego miasta to powstanie listopadowe. Miało tu miejsce zwycięskie dla powstańców starcie. Jednak po upadku Czartoryscy emigrowali, a majątek uległ konfiskacie. Puławy oficjalnie otrzymały prawa miejskie w 1906 roku. W 1915 roku zostały opuszczone przez obce wojska, doznając przy tym znacznych zniszczeń. Miasto było etnicznie zróżnicowane, ale jego rozwój przerwał wybuch II wojny światowej. Wyzwolone w 1944 roku, trafiło na stałe do Polski. Powojenna historia to przede wszystkim budowa Zakładów Azotowych.

Choć miasto ma dziś charakter przemysłowego, zdecydowanie warto je odwiedzić i pozwiedzać. Niezwykłe wrażenie robi park wraz z pałacem Czartoryskich. To właśnie na jego terenie znajdują się najbardziej niezwykłe miejsca do obejrzenia, jak domek gotycki czy Świątynia Sybilli. Warto jednak także zdać sobie sprawę, jaka jest jakość powietrza w Puławach, by mieć spokojną głowę podczas zwiedzania.

Mapa jakości powietrza w Puławach

Za badania nad jakością powietrza w Puławach odpowiada stacja Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska. GIOŚ swoją stację ulokował przy ulicy Karpińskiego. Jest to stacja pracująca w trybie manualnym oraz automatycznym, a monitoruje ona trzy różne parametry – pył zawieszony PM10 oraz związki pochodzące z Zakładów Azotowych, a więc dwutlenek azotu oraz tlenki azotu. Stan powietrza w Puławach jest więc niezmiennie pod kontrolą.

Jeśli chodzi o poziom pyłów zawieszonych PM10, a więc najbardziej szkodliwych w powietrzu w smogu w Puławach, to w tym wypadku nie ma złych pomiarów. Najwyższa dobowa wartość to 96 ng/m3, co jest sporym przekroczeniem stanu normalnego (40 ng/m3), ale niskim w skali całego roku. Roczne dobowe średnie wyniki to 27,2 ng/m3, co sprawia, że jest to miasto o dość czystym wskaźniku, choć niewątpliwie mogłoby być zdecydowanie lepiej. Zimą jednak smog tak bardzo nie zagraża, a latem jest go zdecydowanie mniej.

Pomiar smogu w Puławach

Puławy dbają o kontrolowanie zanieczyszczenia powietrza w Puławach z uwagi na znajdujące się w mieście Zakłady Azotowe. Dlatego smog w tym mieście nie występuje w znacznych ilościach, a dodatkowo jest to smog typu londyńskiego, a więc pojawiający się w okresie przełomu listopada i października oraz znikający w okolicach końca marca.

Dlatego w województwie lubelskim od kilkunastu miesięcy trwają prace nad zmianami, choć takowe jeszcze nie zostały wprowadzone. Jednak w myśl projektu, tzw. ustawy antysmogowej, który poddano konsultacji społecznej, niemalże od wprowadzenia zakazano by palenia w piecach miałem węglowym czy węglem brunatnym. Do roku 2024 z kolei należy wymienić piec o słabej jakości, a restrykcyjne przepisy co do pieców mają zacząć obowiązywać od 2028 roku. Dzięki temu komfort życia mieszkańców Puław, poprzez poprawę stanu powietrza w Puławach, będzie dużo wyższy.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach