GoodAir

Smog Włocławek-mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Włocławek-mapa, dziś, pomiar

Włocławek jest miastem położonym w województwie kujawsko-pomorskim. Leży nad Wisłą przy ujściu rzeki Zgłowiączki. To tzw. historyczna stolica Kujaw. Jest malowniczo położony, choć dziś kojarzy się go przede wszystkim z drużyny koszykarskiej oraz produkcji keczupu. W związku z jego przemysłowym wykorzystaniem, warto zwrócić uwagę na stan powietrza we Włocławku.

Historia samego miasta sięga około IX wieku. To jedno z najstarszych miast w kraju. W okresie panowania Bolesława Chrobrego był to jeden z najważniejszych ośrodków obok Gniezna i Poznania. Słynął z licznego wojska. Przez wieki księstwo kujawskie, a wraz z nim stolica – Włocławek, było w granicach państwa polskiego. W 1255 roku nastąpiło lokowanie miasta na prawie chełmińskim przez księcia kujawskiego Kazimierza I. Przypuszcza się jednak, że Włocławek otrzymał prawa miejskie znacznie wcześniej. Przez wieku właścicielami Włocławka zostali tutejsi biskupi, wśród których posiadłości można wymienić choćby wieś Łódź.

Przez lata Włocławek rywalizował z krzyżackim Toruniem. Dlatego wydarzenia w wojnie między Koroną Polską a Zakonem wpływały na recesję i rozwój, tak jak np. po pokoju toruńskim z 1466 roku. Miasto było wielokrotnie niszczone przez Krzyżaków czy Szwedów. Pozostawało ono miastem biskupim. Po II rozbiorze Polski Włocławek należał do zaboru pruskiego, a po wojnach napoleońskich do zaboru rosyjskiego. Następne wieki to rozwój dobrze położonego miasta. Dopiero I wojna dokonała szerokich zniszczeń w mieście. Podobnie było w 1920 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej.

II wojna światowa to duże zniszczenia i prześladowania ludności polskiej i żydowskiej. Po wojnie natomiast Włocławek stał się ostoją socrealistycznej pracy na rzecz ojczyzny. Problemy pojawiły się w momencie transformacji ustrojowej z lat 90. i trwają do dziś. Najbardziej znanym zabytkiem jest dziś Plac Kopernika z najważniejszymi budowlami miasta. Do tego dochodzi choćby pałac biskupi czy tzw. pałac Müshama. Jest co zobaczyć, ale czy jakość powietrza we Włocławku pozwala na zwiedzanie?

Mapa jakości powietrza we Włocławku

Włocławek to dość zanieczyszczone miasto, leżące w rejonie dużych problemów z prawidłowym jakość powietrza we Włocławku. W mieście znajdują się aż trzy stacje, które należą do ogólnowojewódzkiego systemu badań nad jakością powietrza we Włocławku oraz całym województwie. Stacje znajdują się na Kaliskiej, Gniazdowskiego oraz Okrzei. Jeśli chodzi o wyniki, to w ciągu całego roku 2018 dwie ostatnie stacje zanotowały sporą liczbę przekroczeń normy. Dla automatycznego pomiaru przy Okrzei było to 69 razy, a manualnego 72 razy. Z kolei przy Gniazdowskiego zanotowano 64 przekroczenia, podczas gdy norma wynosi 35 w skali roku.

Dość dobre są średnioroczne wyniki zawartości benzo(a)pirenu w powietrzu. Smog we Włocławku zawiera 3,4 ng/m3 tego związku. Celem Unii Europejskiej jest zejście do 1 ng/m3. Smog we Włocławku pojawia się w sezonie grzewczym. Dużo lepiej wyglądają dane pyłu zawieszonego PM10. Jego średnia w 2018 roku wyniosła 32,1 przy normie dopuszczalnej 40 ng/m3.

Pomiar smogu we Włocławku

Zanieczyszczenie powietrza we Włocławku jest dość spore, choć i tak prezentuje się lepiej niż w Toruniu czy Bydgoszczy. Mimo to, wojewódzkie władze zapowiedziały wprowadzenie uchwały antysmogowej. W jej myśl smog londyński, który panuje nad miastami, będzie redukowany.

Zasadą będzie ograniczenie używania paliw stałych w gospodarstwach domowych oraz zakazanie montowania i używania pieców niskiej klasy (poniżej V poziomu) od 2028 roku. Dodatkowo już od września 2019 roku nie można palić miałem czy węglem brunatnym, a zimą przeprowadzane będą wzmożone kontrole. Dzięki temu smog we Włocławku zostanie zredukowany.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach