GoodAir

Smog Skarżysko-Kamienna - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Skarżysko-Kamienna - mapa, dziś, pomiar

Jest to miasto położone w centralnej Polsce, w województwie świętokrzyskim, w powiecie skarżyskim. Siedziba gminy. Na co dzień liczy około 45 tysięcy mieszkańców, co jest jednym z lepszych wyników w województwie świętokrzyskim. Nie oznacza to jednak, że nie można tu nic zobaczyć ani zwiedzieć. Jednak warto najpierw wiedzieć nie tylko co, ale także, czy smog w Skarżysko-Kamiennej nie przeszkadza zanadto.

Dzieje miasta nie są dobrze znane. Prawdopodobnie powstało jeszcze przed XV wiekiem jako przysiółek Radomia. Historycznie leży na ziemi radomskiej. W XV wieku wiadomo, że funkcjonowała tutaj dymarka i kopalnia rudy żelaza. To tereny bogate w te złoża. Przez wiele wieków miasto należało do Korony Królestwa Polskiego, aż do okresu rozbiorów w XVIII wieku. Wówczas dostało się do zaboru austriackiego, ale po wyprawie Napoleona zostało przyłączone do Królestwa Polskiego i stało się zależne od Rosji.

W XIX wieku Skarżysko-Kamienna się rozwinęła. Stała się miastem przemysłowym, powstała odlewnia żeliwa i kilka zakładów wytwórczych z branży metalowej. Miasto wróciło do Polski po I wojnie światowej i w 1923 roku otrzymało oficjalnie prawa miejskie. Dalej było ośrodkiem przemysłowym, zaczęto tu między innymi wyrabiać amunicję w Państwowej Fabryce Amunicji. 8 września do Skarżyska weszły Niemcy i rozpoczął się okres okupacji. Wyzwolono je w styczniu 1945 roku.

Dziś Skarżysko-Kamienna jest dość dużym miastem, które jest doskonale położone. Przede wszystkim blisko stąd w naturalne, przyrodniczo ciekawe tereny. Jako że jest położone na granicy z województwem mazowieckim, jest także dobrym miejscem do odwiedzin w Radomiu i dalej w Warszawie. W mieście można także zwiedzić między innymi imponujący, nazywany na co dzień dużym, kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa z początku XX wieku. A czy stan powietrza w Skarżysko-Kamiennej jest na dobrym poziomie?

Mapa jakości powietrza w Skarżysko-Kamiennej

I tak, i nie. Największym problemem w mieście jest oczywiście tzw. niska emisja, czyli smog londyński. Jest to działanie gospodarstw domowych, które produkują wiele szkodliwych substancji. Dlatego w mieście funkcjonuje stacja monitorująca zanieczyszczenia powietrza w Skarżysko-Kamiennej Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska. Jest ona stacją mobilną, więc nie ma jednak stałych odczytów. Jest zamontowana przy ulicy Zielnej i bada pyły zawieszone PM10 oraz PM2,5, a także inne związki, takie jak ozon czy tlenek węgla.

Dzięki odczytom można dowiedzieć się, jaki jest stan powietrza w Skarżysko-Kamiennej. W tym roku, na przestrzeni kilku miesięcy, średnia dobowa stężenia pyłów zawieszonych PM10 wynosi 23,8 ug/m3. Norma dopuszczalna to 40 ug/m3. Z kolei dobowy wynik maksymalny wyniósł ponad 120 ug/m3. Przekroczeń w ciągu roku może być 35 dni, a norma w takich wypadkach wynosi 50 ug/m3 dziennie. To pokazuje, że jakość powietrza w Skarżysko-Kamiennej jest dość dobra. Jeśli chodzi o stężenie w powietrzu pyłów zawieszonych PM2,5, to wynik przyniósł odczyt 17,1 ug/m3. Norma do 2020 roku wynosi 25 ug/m3, ale od 2020 roku wynosić będzie 20 ug/m3. Tak czy inaczej odczyt jest poniżej.

Pomiar smogu w Skarżysko-Kamiennej

Jednak pomimo tego, że smog w Skarżysko-Kamiennej jest i ma charakter smogu londyńskiego, związanego z ogrzewaniem w domach, władze województwa nie zdecydowały się jeszcze na wprowadzenie ogólnych regulacji. Trwają jednak prace nad uchwałą antysmogową poparte konsultacjami społecznymi oraz rozmowami na temat jej założeń oraz dat, które się tam znajdą. Do 2028 wszystkie kraje mają dostosować prawo, by w Unii spełniały normy tzw. ekoprojektu. Czy jakość powietrza w Skarżysko-Kamiennej się dzięki temu poprawi?

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach