GoodAir

Smog Konstancin-Jeziorna - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Konstancin-Jeziorna - mapa, dziś, pomiar

Miasto, ale tak naprawdę typowa dzielnica willowa położona w okolicach Warszawy, w odległości 20 km od jej centrum i w województwie mazowieckim. To jedno z mniejszych miast w tym województwie, bowiem liczy zaledwie 17 tysięcy mieszkańców. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Jakie jest zatem tu powietrze i czy jest smog w Konstancinie-Jeziornie?

Samo miasto powstało z połączenia Konstancina-Skolimowa z Jeziorną. Nastąpiło to jednak dość późno, bowiem już w XX wieku. Wcześniej Jeziorna była wsią istniejącą już od średniowiecza, od około XIII czy XIV wieku. Sam Konstancin powstał w XIX wieku. Jeziorna natomiast zapisała się na kartach historii między innymi jako miejsce obrad rokoszu Zebrzydowskiego, gdzie wydano akt detronizacji Zygmunta III Wazy. Następnie Jeziorna weszła w skład zaboru rosyjskiego.

Wyzwolona w 1918 roku stała się miejscowością przemysłową, co miało już miejsce w XIX wieku. W dwudziestoleciu międzywojennym pojawiła się duża społeczność żydowska, która została wydalona i zabita w okresie II wojny światowej. W Konstancinie działała Armia Krajowa V obwodu i to właśnie ten oddział wziął udział w powstaniu warszawskim w 1944 roku. Miasto wyzwolone zostało w 1945 roku i przemianowane na miasto przemysłowe.

W 1969 roku nastąpiło połączenie miasta Jeziorna ze Skolimowem-Konstancinem. Dziś miasto jest nazywane dzielnicą willową Warszawy. Wśród mieszkańców pojawili się przedstawiciele warszawskiej elity, w tym artyści, biznesmeni czy lekarze. To sprawiło, że Konstancin-Jeziorna to miejscowość ciekawa i kontrastowa. A jak wygląda tu kwestia jakości powietrza w Konstancinie-Jeziornie?

Mapa jakości powietrza w Konstancinie-Jeziornie

Stacja, która została założona przez Główną Inspekcję Ochrony Środowiska jest umiejscowiona przy Wierzejewskiego. Jest to stacja, która monitoruje jakość powietrza w Konstancinie-Jeziornie pod kątem pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5 czy innych pyłów w tym benzo(a)pirenu. Dodatkowo bada także zawartość takich związków jak tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki czy ozon oraz arsen, kadm czy ołów. Jest to szerokie spektrum dające rzetelne pomiary co do poziomu zanieczyszczenia powietrza w Konstancinie-Jeziornie.

Jak pokazują wyniki, głównym problemem tego miejsca jest tzw. niska emisja, która pochodzi od gospodarstw domowych. Dlatego poziom pyłów zawieszonych jest tu najważniejszy. Poziom pyłów zawieszonych PM10 w 2018 roku w dobowym ujęciu wyniósł średnio 24,5 ug/m3, a norma dozwala nawet na 40 ug/m3. Maksimum dzienne to 105 ug/m3, więc również nie było najwyższe. Poziom benzo(a)pirenu w powietrzu w 2018 roku wyniósł z kolei 1,8 ng/m3, a norma dopuszczalna to obecnie 5 ng/m3. Celem Unii jest jednak zredukowanie tego elementu smogu w Konstancinie-Jeziornie do 1 ng/m3. Na koniec pył PM2,5. Poziom średni roczny dobowy wyniósł 21,7 ug/m3. Norma od 2020 roku będzie wynosiła 20 ug/m3, ale dziś to jeszcze 25 ug/m3.

Pomiar smogu w Konstancinie-Jeziornie

Stan powietrza w Konstancinie-Jeziornie jest dość dobry, choć mógłby być lepszy. Aby walczyć ze smogiem londyńskim, władze wojewódzkie wprowadziły tzw. uchwałę antysmogową. W jej myśl wszystkie piece i kotły do 2023 roku będą musiały mieć jakąś klasę normy emisji. Jednak od 2028 roku dostępne będą już tylko piece o klasie 5 lub wyższej. To oznacza znaczące zmiany w kontekście stanu powietrza w Konstancinie-Jeziornie oraz innych miejscach województwa.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach