GoodAir

Smog Białystok - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Białystok - mapa, dziś, pomiar

Białystok – piękne miasto w województwie podlaskim, leżące na siedmiu wzgórzach (podobnie jak Rzym). Zachwyca ciekawą architekturą i szlakami turystycznymi. W mieście trzeba zabaczyć barokowy Pałac Branieckich oraz Pałac Hasbacha. Białystok należy do obszaru nazywanego Zielonymi Płucami Polski. Odpocząć można nad Stawami Dojidzkimi albo w parku, których w tej oklicy jest pod dostatkiem. Będąc w tym miejscu grzechem byłoby niespróbowanie tutejszych przysmaków, tj. marcinek (ciasto składające się z kilku bardzo cienkich warstw przełożonych kremem śmietankowym) i mrowisko (faworki połączone miodem i posypane rodzynkami i orzechami). Białystok nazywany jest także stolicą disco polo. Tutaj tworzy i mieszka Zenon Martyniuk. To również miasto rodzinne Kayah, Pawła Małaszyńskiego i Izabeli Scorupko.

Mieszkasz w stolicy województwa podlaskiego albo wybierasz się do tego miasta w odwiedziny lub delegację służbową? Szukasz informacji na temat: stan powietrza Białystok, smog Białystok, zanieczyszczenie powietrza Białystok? Specjalnie dla Ciebie zebraliśmy wszystkie najpotrzebniejsze informacje.

Mapa jakości powietrza w Białymstoku

Stan powietrza w Białymstoku nie jest najgorszy, co nie oznacza, że nie mogłby być lepszy. Jednakże nawet w tym mieście w powietrzu obecne są szkodliwe pyły PM 10 i PM 2,5. Oczywiście przekroczenia norm nie są porównywalne z miejscowościami na południu Polski. Główne źródło smogu stanowi niska emisja z gospodarstw domowych oraz transport samochodowy.

Zastanawiasz się, czy w stolicy województwa podlaskiego dokonywany jest pomiar stanu zanieczyszczenia powietrza? Naturalnie, stacje pomiaru działają m.in.: przy ulicy Waszyngtona i Warszawskiej.

Pomiar smogu w Białymstoku

Białystok to jedno z 10 polskich miast o najniższym średniorocznym stężeniu pyłów PM 10 – 19,8 µg/m3 (dane z 2016 roku). Alarmy smogowe nie pojawiają się często. Jednak nawet tutaj odnotowano kilkukrotnie duży poziom smogu. 17 lutego 2017 roku stężenie pyłów PM 2,5 osiągnęło 138 µg/m3, a PM 10 wynosiło 138,9 µg/m3. Z kolei 18 lutego 2017 roku zanotowano rekordową koncentrację pyłów PM 10 w wysokości 150 µg/m3. Przy takim ich stężeniu mieszkańcy wdychają tyle rakotwórczego benzo[a]pirenu, co przy wypaleniu 185,1 papierosów w jeden dzień.

Białystok należy do miast, w których dopuszczalna norma smogu jest przekroczona zaledwie przez kilka dni. W 2016 roku w mieście odnotowano tylko 2 dni z poziomem pyłów większym od dopuszczalnego (powyżej 50 µg/m3). Stolica województwa podlaskiego to także jedno z polskich miast o najmniejszym stężeniu benzo[a]pirenu, wynoszącym 1,1 ng/ m3, przy dopuszczalnej normie 1 ng/ m3.

Władze miasta podejmują działania, które mają przynieść nie tylko utrzymanie dotychczasowego stanu powietrza, ale także całkowitą likwidację problemu związanego ze smogiem. Przede wszystkim realizowany jest program „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku”. W ramach projektu oferowane są dofinansowania wymiany starych pieców na nowe urządzenia, spełniające normy ekologiczne oraz montaż kolektorów słonecznych. Ponadto w dniach o największym przekroczeniu norm mieszkańcy mogą korzystać z darmowej komunikacji miejskiej, nawet bez okazywania dowodu rejestracyjnego samochodu. Dodatkowo straż miejska systematycznie kontroluje materiały spalane w piecach.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach