GoodAir

Smog Kościerzyna- mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Kościerzyna - mapa, dziś, pomiar

Kościerzyna leży na Pojezierzu Kaszubskim, w centrum Kaszub. Jest miastem liczącym sobie ponad 20 tysięcy mieszkańców, jednym z większych w regionie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Miasto jest chętnie odwiedzane przez turystów, którzy planują wyjazd w kaszubskie lasy, których wokół nie brakuje. To doskonała baza wypadowa. Tylko czy jest smog w Kościerzynie?

Samo miasto powstało pod koniec XIII wieku. Wówczas, pod sam koniec, otrzymało prawa miejskie. Przez długi czas była podległa zakonowi krzyżackiemu. Miasto się rozwijało bardzo powoli, a problemem były pożary. W XIX wieku była dobrze rozwiniętą osadą rolniczą i handlową. Po I wojnie światowej trafiło do Polski a potem zaatakowane przez Niemców w 1945 roku. Miasto zostało wyzwolone w marcu 1945 roku. Następnie trafiło do Polski.

Dziś Kościerzyna to miejsce aktywności Kaszubów. Warto odwiedzić tu nie tylko urokliwy stary rynek z pomnikiem Remusa oraz pomnik Józefa Wybickiego, ale także Pietę Kościerską z 1430 roku oraz Muzeum Kolejnictwa, które zawiera wiele niezwykle ciekawych eksponatów wystawionych pod gołym niebem. Warto jednak najpierw wiedzieć, jaka jest jakość powietrza w Kościerzynie.

Mapa jakości powietrza Kościerzynie

W Kościerzynie jest jedno z najgorszych stanowisk GIOŚ w województwie. Najgorszych pod kątem wyników, bowiem to miasto jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych w regionie. Wpływ na to ma zalesienie wokół oraz tzw. niska emisja, czyli związki, które są produkowane przez gospodarstwa domowe. Zanieczyszczenie powietrza w Kościerzynie jest więc stosunkowo duże. W stacji, która położona jest przy ulicy Targowej mamy między innymi badany ozon, tlenek węgla, tlenki azotu czy benzen, jednak najbardziej ciekawe są wyniki związane z pyłami zawieszonymi PM10 oraz PM2,5 wraz z benzo(a)pirenem.

Niestety związek zwany benzo(a)pirenem jest tu w stężeniu przekraczającym wszystkie normy. Średnioroczna dobowa wyniosła bowiem w 2018 roku aż 6,5 ng/m3 przy normie 1 ng/m3. Jest to spory problem z jakością powietrza w Kościerzynie. Nieco lepiej jest z pyłem zawieszonym PM2,5. W tym wypadku mamy do czynienia ze stężeniem rocznym 22,8 ug/m3, a normy mówią o dopuszczalnej wartości 25 ug/m3. Jednak już od 2020 roku norma spadnie do zaledwie 20 ug/m3. Wówczas ten wynik nie będzie mieścił się w granicach, nie mówiąc już o jednostkowych wartościach na poziomie 134 ug/m3. Ostatnim parametrem jest pył zawieszonym PM10. Jego wartość wyniosła 30 ug/m3, a norma pozwala na stężenie 40 ug/m3. Dzienne maksimum w 2018 roku wyniosło zaś 147 ug/m3 (przy normie 50 ug/m3). To wyniki stanu powietrza w Kościerzynie, które są niezadowalające w skali województwa.

Pomiar smogu w Kościerzynie

Tak jak i w przypadku innych miast tego województwa, nie ma wprowadzonej uchwały antysmogowej. Całe województwo pomorskie może poszczycić się dobrymi wynikami, jeśli chodzi o stan powietrza w Kościerzynie to tak samo nie jest, choć nie jest on bardzo negatywny, a więc możliwe jest zdrowe funkcjonowanie w tym mieście. Wyniki pokazują, że nie ma tu dużego problemu ze stężeniem PM10, co jest bolączką w wielu miastach Polski. Smog londyński odwiedza Kościerzynę, ale nie ma on wysokiego stężenia.

Być może właśnie to sprawiło, że wciąż w województwie pomorskim nie powstała uchwała antysmogowa, która miałaby na celu ograniczenie pojawiania się szkodliwych substancji. Obecnie prowadzone są prace na temat wprowadzenia uchwały w życie, ale wciąż nie określono ostatecznie, w jakim kształcie i kiedy pojawi się ona w województwie pomorskim. Warto jednak monitorować sytuację. To w kocu sposób na walkę ze smogiem w Kościerzynie, by z roku a rok było go coraz mniej.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach