Poziom smogu w mieście Konin
Sprawdź jakość powietrza i zanieczyszczenie

Legenda Bardzo dobry Dobry Umiarkowany Dostateczny Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Smog w Koninie

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach