GoodAir

Smog Suwałki - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Suwałki - mapa, dziś, pomiar

Suwałki to miasto zasługujące na miano najbardziej zimnego miasta kraju. Leży na północnym-wschodzie, co sprawia, że często najniższe temperatury osiągane są właśnie w tym miejscu. Co ważne, Suwałki to także największe miasto Suwalszczyzny oraz pięknie ulokowana miejscowość w okolicach Wigierskiego Parku Narodowego. A jaka jest historia tego miejsca oraz czy jakość powietrza w Suwałkach jest wystarczająca?

Pierwsze wzmianki o Suwałkach, które powstało z założonego przez kamedułów grodu pochodzi z 1688 roku. Miastem ogłoszono je już w XVIII wieku, dlatego nie mają one zbyt długiej historii. Zostały włączone do Królestwa Prus wskutek III rozbioru Polski. W 1807 roku Suwałki stały się częścią Księstwa Warszawskiego, a niemalże dwadzieścia lat później miasto zaczęło się zmieniać i stało się miastem rozwijającym się. W 50 lat z 3 tysięcy mieszkańców Suwałki zaczęły liczyć niemalże 20 tysięcy.

W 1919 roku do Suwałk wkroczyło wojsko polskie, a następnie przyłączono miasto do Rzeczpospolitej. 25 września Armia Czerwona zajęła Suwałki, ale chwilę później podpisano pakt, według którego Suwałki przypadły Niemcom. Panowanie niemieckie skończyło się 23 października 1944 roku, gdy do miasta wkroczyły wojska frontu białoruskiego. W PRL-u stały się nie tylko miastem o znaczeniu powiatowym i wojewódzkim, ale także miejscem wybitnie turystycznym. Dziś to przede wszystkim baza wypadowa nad jezioro Wigry oraz do Wigierskiego Parku Narodowego. O ile smog w Suwałkach pozwoli na czynne branie udziału w przyrodniczych cudach.

Mapa jakości powietrza w Suwałkach

W Suwałkach dbają o powietrze oraz o jego monitorowanie. Jest to miasto położone w województwie podlaskim, które uchodzi za jedno z najmniej zanieczyszczonych. Bierze się to z dużej ilości terenów zielonych oraz małej gęstości zaludnienia. Jednak zanieczyszczenia w Suwałkach bada stacja Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska przy ulicy Pułaskiego. Jest to stacja, w której można dowiedzieć się, jakie jest stężenie pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5 oraz między innymi benzo(a)pirenu. To wskazuje na jakość powietrza w Suwałkach.

Jakie są wyniki pomiarowe? Jeśli chodzi o najbardziej niebezpieczny benzo(a)piren, to mamy tu stężenie roczne, średnie dobowe, w 2015 roku wyniosło niecałe 2 ng/m3, przy normie 1 ng/m3. Jest to nieznaczne przekroczenie norm. Z kolei stan powietrza w Suwałkach w kontekście pyłów zawieszonych wyniósł – dla PM2,5 nieco poniżej 15 ug/m3 (norma to 25 ug/m3 – od 2020 20 ug/m3), a dla pyłu PM10 to niecałe 25 ug/m3, a norma dopuszczalna dozwala do 40 ug/m3. To oznacza, że jakość powietrza w województwie jest bardzo dobra.

Pomiar smogu w Suwałkach

Wiele osób uważa, że działania wojewódzkie powinny dążyć do ograniczenia tzw. niskiej emisji, czyli produkowanych przez gospodarstwa domowe zanieczyszczeń. Do innego wniosku dociera się na północno-wschodnich krańcach Polski. Tutaj nie są prowadzone żadne działania mające na celu ograniczenie emisji smogu w Suwałkach, co sprawia, że np. benzo(a)piren jest rokrocznie przekraczany.

Rzeczywiście w skali kraju jest to stosunkowo najmniej zanieczyszczony region, jednak to nie oznacza, że można śmiać się z ograniczeń oraz zmian, jakie miałyby dotknąć wszystkie piece i kotły grzewcze, ale dopiero w 2028 roku – zgodnie ze zmianami krajowymi. Jednak władze przekonują, że w najbliższych latach na walkę ze smogiem i niską emisją wydadzą ponad 180 mln euro. Jakie da to rezultaty dla jakości powietrza w Suwałkach i kiedy będzie można poznać aktualne wyniki?

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach