GoodAir

Smog Koniczynka - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Koniczynka - mapa, dziś, pomiar

Koniczynka jest małą wsią w województwie kujawsko-pomorskim, położoną w powiecie toruńskim (do Torunia około 10 km), w gminie Łysomice. Jest jedną z wsi niedaleko Torunia, w której zainstalowano stację pomiarową Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska, a która ma za zadanie monitorowanie stanu powietrza w Koniczynce oraz w województwie kujawsko-pomorskim.

Sama wieś nie wyróżnia się niezwykłą historią. Była cichym świadkiem wydarzeń z tych terenów, a więc nie tylko centrum średniowiecznej Polski, ale także areną zmagań z Zakonem Krzyżackim, który założył między innymi Toruń. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z 1263 roku. Była to wówczas tzw. wieś rycerska. W okresie 1772-1795 Koniczynka dostała się pod panowanie Pruskie w wyniku rozbiorów Polski.

Wieś pozostała bez znaczenia strategicznego jako zaplecze Torunia i w Prusach spędziła cały okres zaborów aż do 1914 roku i wybuchu I wojny światowej (tzw. Wielkiej Wojny). Sam folwark w Koniczynce został wydzielony w pierwszej połowie XIX wieku przez Carla Elsnera, właściciela Papowa Toruńskiego. Elsner wybudował tu jedyny zabytek tych terenów, a więc słynny dwór z 1910 roku – Kleefelde.

Lata międzywojenne to podupadanie wsi i problemy z pracą, jedzeniem i godnym życiem. Majątki ziemskie uległy zdecydowanemu zmniejszeniu, a samym dworem w Koniczynce opiekował się Kurt Feldkeller. W trakcie wojny Koniczynka przetrwała walki bez większych uszkodzeń i po wojnie rozwinęła się przy Toruniu. Kolejny regres nastąpił w okresie transformacji, kiedy wsie znów zaczęły tracić na znaczeniu i prywatyzacji. Jednak dwór, który warto odwiedzić, który obecnie jest własnością AWRSP, do dziś jest jednym z najważniejszych budynków tego typu w okolicy. Warto zatem sprawdzić, jak wygląda jakość powietrza w Koniczynce.

Mapa jakości powietrza w Koniczynce

Monitorowanie powietrza we wsi Koniczynka jest niezwykle ważne dla stanu wiedzy w kujawsko-pomorskim. Główna Inspekcja Ochrony Środowiska pobiera badania ze stacji znajdującej się na polu, na obrzeżach wsi. Bada się tu automatycznie dwutlenek azotu, tlenki azotu czy ozon w powietrzu oraz metodami łączonymi obecność benzo(a)pirenu w pyłach zawieszonych PM10 oraz samo stężenie tego pyłu. Dzięki temu smog w Koniczynce jest pod kontrolą.

Jakość powietrza w Koniczynce wykazuje dobre wyniki. Średnia okołoroczna benzo(a)pirenu w powietrzu, a więc najbardziej niebezpiecznego zanieczyszczenia powietrza w Koniczynce, wynosi 2,2 ng/m3 i jest niższa niż norma dopuszczalna (5 ng/m3). Jednocześnie brakuje do celu unijnego – 1 ng/m3. Z kolei w przypadku pyłów zawieszonych PM10 średnia wynosi 28,2 ng/m3, co daje wynik zdecydowanie poniżej normy (40 ng/m3).

Pomiar smogu w Koniczynce

Jakość powietrza w Koniczynce jest na dobrym poziomie, choć w okresie grzewczym występuje tu smog londyński. Jest on jednak nieszkodliwy, na poziomie zadowalającym, zwłaszcza w perspektywie średniej województwa, która jest bardzo zła. Jednak warto zauważyć, że w Koniczynce smog jest nieco silniejszy niż w Zielonce i np. w całym 2018 roku zanotowano tu 44 stany alarmujące, przekraczające dobową normę PM10, podczas gdy dopuszczalny stan to 35 razy w ciągu roku.

Dlatego działania uchwały antysmogowej dotkną także zabudowania Koniczynki. Wieś musi unowocześnić piece ogrzewające gospodarstwa domowe. Do 2028 roku muszą one mieć przynajmniej klasę V bezpieczeństwa ekologicznego. Z kolei od września 2019 roku wchodzą w życie przepisy zakazujące palenie w piecach węglem brunatnym, miałem węglowym i innymi związkami paliw stałych niesprawdzonego pochodzenia.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach