GoodAir

Smog Rabka-Zdrój - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Rabka-Zdrój - mapa, dziś, pomiar

Rabka-Zdrój to uzdrowisko mieszczące się w województwie małopolskim. Miasto położone jest u ujścia potoków Poniczanki, Słonki i Skomielnianki do Raby. Miejscowość zasłynęła głównie z leczniczego charakteru miasta. W 1858 roku krakowski alchemik Adolf Aleksandrowicz i lekarz Fryderyk Skobla wykonali badania, na których podstawie stwierdzono, że miejscowe solanki są jednymi z najsilniejszych solanek jodowo-bromowych w Europie. Niedługo potem w 1864 roku powstał pierwszy zakład kąpielowo-leczniczy, a 8 lat później otworzono zakład leczenia dzieci. Po II wojnie światowej był to ważny ośrodek leczący gruźlicę, następnie przekształcił się w punkt leczenia astmy oskrzelowej i schorzeń głównych dróg oddechowych.
Współcześnie Rabka nazywana jest “Miastem Dzieci Świata”. Tytuł ten został nadany przez wojewodę na wniosek Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu.
Rabka- Zdrój to niewątpliwie miasto dzieci. Od 2014 roku odbywa się tam Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej.
Zastanawiasz się czy Rabka – Zdrój to idealne miejsce do leczenia schorzeń górnych dróg oddechowych ? Czy jest tam czyste powietrze, a smog tam nie istnieje?
Specjalnie dla Ciebie zebraliśmy wszystkie potrzebne informacje o jakości powietrza w Rabce-Zdroju.

Mapa jakości powietrza w Rabce-Zdroju

Jakość powietrza jest mierzona głównie przez stacje pomiarowe. W Rabce – Zdroju znajduje się tylko jedno takie urządzenie, które zlokalizowane jest na ul.Orkana. Biorąc pod uwagę fakt, że miasto posiada status uzdrowiska powietrze jednak nie należy do najlepszych. Średnioroczne stężenie pyłu PM2.5 wynosi 25-30 μg/m³, a pyłu PM10 30-35 μg/m³. Najbardziej niepokojące są jednak pomiary benzo(a)pirenu . W 2017 roku aż 226 dni poziom rakotwórczego benzo(a)pirenu przekroczył roczną normę. Jego średnioroczny poziom wyniósł 8 nanogramów na metr sześcienny czyli aż 800% normy.

Pomiar smogu w Rabce – Zdroju

Już wiemy, że jakość powietrza w Rabce-Zdroju nie jest najlepsza. A co w tej sprawie robią władze miasta?
Od 1 lipca 2017 roku obowiązuje uchwała antysmogowa , która nakazuje zakaz eksploatacji nowych instalacji spalania paliw stałych o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu. Dla istniejących kotłów pozaklasowych zakaz eksploatacji będzie obowiązywał od 1 stycznia 2023 roku , a dla kotłów klasy 3 i 4 od 1 stycznia 2027 roku. Przewidziane są także kontrole, które mogą sprawować zarówno pracownicy urzędu miasta, straż miejska, policja czy Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Za nieprzestrzeganie uchwały antysmogowej są przewidziane kary w wysokości do 500 zł. Sprawa może także zostać skierowana do sądu, gdzie kara grzywny może wynieść nawet 5000 zł.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach