GoodAir

Smog Małogoszcz - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Małogoszcz - mapa, dziś, pomiar

Małogoszcz to miasto w woj. świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim. Nazwa miasta prawdopodobnie pochodzi od staropolskiego imienia męskiego Małogost.
Małogoszcz jest coraz częściej odwiedzany przez turystów, głównie z uwagi na lokalizację i malownicze położenie. Właśnie to położenie gminy w paśmie Przedborsko-Małogoskim na pograniczu Gór Świętokrzyskich i Niecki Włoszczowskiej w dorzeczu rzeki Łososiny sprzyja rozwojowi agroturystyki.

Mieszkasz lub wybierasz się do tej miejscowości? Poniżej znajdziesz niezbędne informacje o stanie powietrza i poziomie smogu w mieście Małogoszcz.

Mapa jakości powietrza w Małogoszczu

Stan powietrza w Małogoszczu pogarsza się okresowo. Wpływ na obniżenie jakości powietrza mają bezwietrzna pogoda i utrzymujące się niskie temperatury powietrza. Wtedy pojawiają się sytuacje występowania wyższych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i w konsekwencji smogu.

Pomiar smogu w Małogoszczu

Miasto jak wiele innych wdrożyło program Czyste Powietrze, który pozwala mieszkańcom na uzyskanie dofinansowania na wymianę pieców i przeprowadzanie zmian termomodernizacyjnych. Ma to na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Małogoszczu powstałego w skutek używania złej jakości opału.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach