GoodAir

Smog Ciechocinek - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Ciechocinek - mapa, dziś, pomiar

Słynna miejscowość uzdrowiskowa, znana z powodu występujących tu szerokich pokładów soli i tężni. Ciechocinek leży w województwie kujawsko-pomorskim, na historycznym terytorium Kujaw. W mieście brak przemysłu, a najważniejszymi gałęziami działalności są uzdrowiska, pokłady wód solankowych oraz samej soli.

Dawniej na tych terenach istniał gród Słońsk. Już książę Konrad Mazowiecki utrzymywał w Słońsku warzelnie soli. Przypuszczalnie to duże powodzie, które nawiedziły Płock i Toruń w tym okresie zniszczyły Słońsk. Na jego miejscu pojawił się w XVII wieku Ciechocinek. Po I rozbiorze Polski, gdy Austria zagarnęła żupy solne w Wieliczce i Bochni, zwrócono uwagę na Ciechocinek. Jednak kolejne rozbiory pokrzyżowały plany.

Ciechocinek trafił do zaboru pruskiego. Po przejęciu terenów prze zabór rosyjski przejęto tereny Słońska i Wołuszewa i rozwinięto Ciechocinek o tężnie, warzelnię oraz plantację cierni. Samo uzdrowisko w Ciechocinku powstało w 1836 roku, kiedy solanki zaczęto wykorzystywać w celach zdrowotnych. A skoro tak, to wciąż istotną rolę odgrywa tu smog w Ciechocinku, który zmienia oblicze planety. Pod koniec XIX wieku jednak Ciechocinek był jednym z najpopularniejszych uzdrowisk w Królestwie Polskim pod zaborem rosyjskim.

Ciechocinek prawa miejskie otrzymał formalnie dopiero w 1916 roku. W 1919 trafił w ręce Polaków. A podczas wojny zorganizowano tu szpital wojskowy. W trakcie wojny już zdobyty Ciechocinek zaczął działać dla kuracjuszy z Niemiec. Miasto zostało wyzwolone w 1945 roku i przekazane ponownie Polsce. Powstało Przedsiębiorstwo Państwowe Uzdrowisko Ciechocinek. Tak jest do dziś.

W Ciechocinku warto odwiedzić przede wszystkim tężnie oraz skorzystać z uzdrowiskowych właściwości. Dodatkowo warto także zobaczyć dywany kwiatowe, fontannę Jaś i Małgosia oraz fragment traktu solnego. W tym mieście wszystko ma związek z solą. A jak jest z jakością powietrza w Ciechocinku?

Mapa jakości powietrza w Ciechocinku

Ciechocinek dysponuje dużymi zasobami pomiarowymi w jednej stacji przy ulicy Tężniowej. To właśnie w niej pobierane są pomiary odnośnie do tlenku węgla, tlenku azotu, ozonu, ale także pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Generalnie w skali województwa jakość powietrza w Ciechocinku jest dobry. Alarmowe stany w roku 2018 pojawiły się 37 razy, a więc tylko dwa razy ponad normę. Z kolei smog w Ciechocinku pojawia się zwykle około sezonu grzewczego.

Niska emisja jest widoczna w kontekście wyników pomiarów. Poziom benzo(a)pirenu wynosi 3,2 ng/m3 przy normie do 5 ng/m3, choć cel Unii Europejskiej określany jest na 1 ng/m3. Z kolei w przypadku pyłów PM10 to wartość 24,9 ng/m3 w 2018 roku była o ponad połowę niższa niż normy dopuszczalne na ten rok. Dlatego ogólny stan powietrza w Ciechocinku jest dobry.

Pomiar smogu w Ciechocinku

Zanieczyszczenie powietrza w Ciechocinku wynika przede wszystkim ze smogu londyńskiego. Jednak położenie uzdrowiskowe oraz duże pokłady soli pozwalają na skuteczne przeciwstawianie się temu zagrożeniu. W przypadku Ciechocinka nie ma obawy o nadmierne zwiększenie się stanów powietrza, a co za tym idzie pogorszenie wpływu na zdrowie pobytu w kurorcie.

Jednak podobnie jak i do innych miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim, nowe regulacje związane z uchwałą antysmogową wchodzą w życie we wrześniu 2019 roku, w 2024 roku oraz w 2028 roku, kiedy to piece mają wykazywać wartości bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie klasy V. W ten sposób poprawić się ma i tak niezła jakość powietrza w Ciechocinku.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach