GoodAir

Smog Rzeszów - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Rzeszów - mapa, dziś, pomiar

Rzeszów – stolica województwa podkarpackiego, pozornie mająca niewiele do zaoferowania turystom. Jednak pozory te mylą, a najlepszym potwierdzeniem jest zwiedzanie małej, ale jakże interesującej starówki z Podziemną Trasą Turystyczną „Rzeszowskie Piwnice”. Znajduje się tam wiele ciekawych eksponatów, a wśród nich rewolwer nabijany białym pieprzem lub tabaką. Miasto to bogate jest w wydarzenia kulturalne i rozrywkowe, np. Carpathia Festiwal. Będąc w tej aglomeracji koniecznie, trzeba zobaczyć Muzeum Dobranocek, a w nich kolekcje bajkowych postaci. Rzeszów to również rodzinne miasto wielu znanych osób, a wśród nich Justyny Steczkowskiej i Tomasza Stańko.

Mieszkasz w Rzeszowie, a może zdecydowałeś się odwiedzić tę aglomerację? Koniecznie zapoznaj się z poziomem zanieczyszczeń powietrza. Szukasz informacji na temat: stan powietrza Rzeszów, smog Rzeszów, zanieczyszczenie powietrza Rzeszów? Specjalnie z myślą o Tobie przygotowaliśmy najważniejsze informacje.

Mapa jakości powietrza w Rzeszowie

Stan powietrza w Rzeszowie jest zły ze względu na zanieczyszczenie pyłami PM 10 i PM 2,5. Źródło zanieczyszczeń stanowi przede wszystkim niska emisja wytwarzana przez gospodarstwa domowe spalające węgiel niskiej jakości i odpady. Zanieczyszczenie powietrza w Rzeszowie mierzone jest w kilku stacjach pomiaru, m.in. przy ulicy Rejtana.

Poziom smogu w Rzeszowie

Rekordowy poziom smogu odnotowano w stolicy województwa podkarpackiego kilkukrotnie. Przykładowo 13 lutego 2018 roku dopuszczalne stężenie pyłów PM 10 było przekroczone o prawie 250%, a pyłów PM 2,5 o 300%. Z kolei 16 grudnia 2015 roku stężenie PM 10 wynosiło 300 µg/m3, a pyłów PM 2,5 – 120 µg/m3. Przy takiej koncentracji pyłów mieszkańcy wdychają tyle benzo[a]pirenu, co przy wypaleniu 370,2 papierosów w jeden dzień.

Walka miasta ze smogiem koncentruje się na trzech programach, czyli Programie ochrony środowiska miasta Rzeszowa (znajduje się w nim rozdział „Działania na rzecz poprawy jakości powietrza”), Planie gospodarki niskoemisyjnej ROF oraz Programie ograniczenia niskiej emisji dla miasta Rzeszowa. W Rzeszowie w ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza Kawka wymieniono piece opalane na węgiel w budynkach użyteczności publicznej. W aglomeracji działa również program „Przyjazny Dom” skierowany do osób fizycznych, które mogą ubiegać się o dotację, w wysokości nieprzekraczającej 3 tys. zł, na wymianę pieca węglowego na ekologiczny. Ponadto w mieście, w czasie najgorszego zanieczyszczenia powietrza, funkcjonuje darmowa komunikacja publiczna. Z kolei lokalne organizacje pozarządowe podejmują próby edukacji mieszkańców zmierzające do wzrostu świadomości ekologicznej.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach