GoodAir

Smog Kędzierzyn-Koźle - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Kędzierzyn-Koźle - mapa, dziś, pomiar

Kędzierzyn-Koźle jest miastem doskonale znanym przede wszystkim przez wzgląd na siatkówkę. To w tym mieście położonym w województwie opolskim swoją siedzibę ma klub ZAKSA, wielokrotny mistrz Polski. Jednak to miasto to nie tylko sport, ale także powietrze oraz ciekawa historia. Jaki jest smog w Kędzierzynie-Koźlu i jaką historią może pochwalić się to miasto?

To drugie największe miasto województwa z 60 tysiącami mieszkańców. Ale osadnictwo sięga w tym miejscu czasów średniowiecznych i m.in. rozbicia dzielnicowego. To jeden z najważniejszych ośrodków dzielnicy Śląsk. Przez wiele lat Kędzierzyn-Koźle był pod lennem czeskim. Już przed rozbiciem Kędzierzyn był przedmiotem walki Czech i Polski, a po trafił w końcu pod ten pierwszy z krajów.

W XIV wieku wraca we władanie książąt piastowskich. Miasto rozbudowuje się, między innym i w XV wieku pojawiają się mury obronne. Kędzierzyn w tym czasie znów trafił pod ręce czeskie i po śmierci Ludwika Jagiellończyka trafił pod zwierzchnictwo austriackich Habsburgów. Dopiero w 1617 roku miasto zostało sprzedane Andrzejowi Kochcickiemu. Podczas wojny trzydziestoletniej Kędzierzyn był niszczony kilkukrotnie. Następnie stworzono tu austriacką Twierdzę Koźle, która jednak z czasem przeszła w ręce Prus i tam trafiła do zaborów.

W XIX wieku miasto się rozwijało, choć uznawano je przede wszystkim za miasto wojenne. W 1873 roku zniesiono Twierdzę Koźle i miasto dalej się rozwijało. Po wojnie przeprowadzono nie tylko walki w ramach powstania śląskiego, jak i plebiscyt. W nim aż 75% głosów optowało za pozostaniem w granicach Niemiec. Tak też się stało i Kędzierzyn-Koźle trafił do Polski dopiero w 1945 roku.

Najciekawszymi rejonami Kędzierzyna-Koźle jest stare miasto na planach średniowiecznych. Warto zobaczyć także wodociągową wieżę ciśnień oraz mury obronne z XIV i XVIII wieku. Niezwykłe są także fortyfikacje „fryderycjańskie” Twierdzy Koźle. Zachwycają także liczne kamienice, które można znaleźć w niejednym miejscu miasta, ale aby je zobaczyć, trzeba wiedzieć, jaki jest stan powietrza w Kędzierzynie-Koźlu.

Mapa jakości powietrza w Kędzierzynie-Koźlu

W mieście funkcjonuje stacja monitoringu powietrza Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska przy ulicy Bolesława Śmiałego. Badane są w niej różne związki obecne w powietrzu, różne formy zanieczyszczenia powietrza w Kędzierzynie-Koźlu. Są to między innymi tlenki azotu, dwutlenek siarki czy dwutlenek azotu oraz tlenek węgla, ale także ozon, benzen, toluen czy najważniejsze pyły zawieszone PM10 oraz PM2,5. Jest także benzo(a)piren, jednak jego pomiary dopiero zaczną być widoczne w przyszłym roku.

Wyniki? Smog w Kędzierzynie-Koźlu nie jest tak wysoki jak w innych częściach województwa. Co nie znaczy, że jest dobrze. W 2018 roku średnia dobowa pyłu zawieszonego PM10 wyniosła 37,3 ug/m3, co oznacza, że jest ona o 2,7 ug/m3 niższa niż dopuszczalna norma. Jednak maksymalny wynik pokazał dobowo 296,5 ug/m3, co jest wynikiem porażającym. Z kolei w przypadku pyłu zawieszonego PM2,5 mamy do czynienia z wartością 28,9 ug/m3 przy normie 25 ug/m3 do 2020 roku i po nim 20 ug/m3. To duże przekroczenie i powód do zmartwień.

Pomiar smogu w Kędzierzynie-Koźlu

Jakie zatem działania podejmują władze, by jakość powietrza w Kędzierzynie-Koźlu była dużo lepsza? Niestety niewiele. Stan powietrza w Kędzierzynie-Koźlu jest dość słaby, jednak zakazano na razie – w ramach tzw. uchwały antysmogowej – palenia w piecach paliwami stałymi, które nie spełniają żadnych norm. Są to między innymi węgiel brunatny, węgiel kamienny o frakcji poniżej 3 mm w wartości powyżej 15% czy mułem lub flotem węglowym. Nie ma jednak wzmianki o samych kotłach czy piecach, a to sprawia, że nie ma dużej nadziei na poprawę jakości powietrza w Kędzierzynie-Koźlu.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach