GoodAir

Smog Lubań- mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Lubań- mapa, dziś, pomiar

Lubań jest miastem położonym w województwie dolnośląskim. Przez miasto przepływa rzeka Kwisa, a samo miasto położone jest na Pojezierzu Izerskim. Historycznie jest częścią Łużyc Górnych. Smog w Lubaniu jest rzeczą istotną, gdyż miasto to leży na szlaku pątniczym – Drodze św. Jakuba. To w nim zbiegają się jego trzy odcinki – Dolnośląska Droga św. Jakuba, Sudecka Droga św. Jakuba oraz Via Regia.

Lubań nadanie praw miejskich otrzymał w XIII wieku według prawa magdeburskiego. Już od początku było to miasto czeskie i niemieckie, z czasem jednak trafiło pod panowanie piastowskiego księstwa jaworskiego. Następnie Lubań należał do króla czeskiego Jana Luksemburskiego i przeżył najazdy husyckie, które zniszczyły zabudowę. Pod panowanie saskie dostał się w 1635 roku. Lubań jest znany z faktu, że podczas swoich wypraw na wschód korzystał z tego miejsca Napoleon Bonaparte w 1807 i 1813 roku. Dwa lata później miasto stało się częścią prowincji Śląsk należącej do Prus.

Dalsze losy Lubania to I wojna światowa i fakt, że w 1916 roku więziona była tu druga żona Józefa Piłsudskiego. Po wojnie stało się częścią prowincji Dolny Śląsk. Nie miało ono szczęścia do wojen, ponieważ w trakcie II wojny światowej zostało zniszczone podczas walk niemiecko-radzieckich w niemalże 60%. W 1945 roku Lubań stał się Ziemią Odzyskaną i trafił do Polski na mocy postanowień jałtańskich. Po II wojnie w Lubaniu utworzono miejsca odosobnienia, więzienia oraz ośrodki pracy przymusowej dla hitlerowskich zbrodniarzy i zdrajców narodu polskiego. Okres powojenny to powolny rozwój miasta. Dopiero w XXI wieku doczekało się ono jednak odbudowy zabudowy śród-rynkowej.

Jest ona dziś jego wielką atrakcją. Lubań nie jest często odwiedzany przez turystów. Wśród największych zabytków warto wspomnieć zachowane mury obronne z XVI wieku oraz Basztę Bracką wybudowaną w 1318 roku. Warto także odwiedzić zabytkowy, przedwojenny szpital, muzeum bitwy o Lubań z 1945 roku oraz wieżę Trynitarską. Niezwykle interesującą architekturę ma także ratusz miejski, wybudowany w stylu renesansowym w XVI wieku. Wybierasz się do Lubania? Z pewnością chcesz wiedzieć, jaka jest jakość powietrza w Lubaniu.

Mapa jakości powietrza w Lubaniu

W Lubaniu smog jest problemem częściowym. Jest to nieco lepiej funkcjonująca część województwa, dlatego nie ma tu tak częstych alarmów. Pojawiają się zaledwie kilkukrotnie w trakcie okresu grzewczego, a w pozostałych okresach powietrze określane jest jako dobre. Wpływ ma na to nie tylko dobre położenie miasta, ale i brak w sąsiedztwie wielu kopalni.

W Lubaniu do sprawdzania jakość powietrza Lubań używa się stacji Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska. Jest ona umiejscowiona na stałe na ulicy Mieszka II i bada zanieczyszczenie powietrza w Lubaniu metodą automatyczną. Dlatego stałe dane docierają odnośnie zawieszonego pyłu PM10 czy PM2,5, ale także co do wysokości stężenia w powietrzu tlenku węgla, ozonu, tlenku azotu czy dwutlenku siarki.

Poziom zanieczyszczenia nie jest najwyższy w województwie. Lubań może pochwalić się dość dobrymi średnimi wynikami okołorocznymi. W przypadku pyłu zawieszonego PM10 jest to wartość 34,2 ng/m3, choć warto pamiętać, że są to dane z tego roku, bez trzech miesięcy sezonu grzewczego.

Pomiar smogu w Lubaniu

Miasto nie należy do najczarniejszych punktów na mapie, niemniej warto kontrolować poziom pyłu i tlenku węgla oraz ogólny smog w Lubaniu. Warto zatem zauważyć, że gmina jest objęta programem ekologicznym sejmiku wojewódzkiego, który zakłada wymianę kotłów oraz likwidację używania paliw stałych w gospodarstwach domowych w przeciągu następnej dekady.
Jakość powietrza w Lubaniu będzie się zatem poprawiała, ale nie wolno zapominać, że to właśnie gospodarstwa mają wpływ na pojawienie się typowego, dostrzeganego tu w sezonie grzewczym smogu londyńskiego.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach