GoodAir

Smog Belsk Duży - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Belsk Duży- mapa, dziś, pomiar

Belsk Duży jest wsią położoną w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim. Jest siedzibą gminy Belsk Duży. Przez wieś przepływa rzeczka Kraska, dopływ Jeziorki. Belsk Duży liczy sobie średnio około 800 osób, więc jest dość sporej wielkości wsią. Jednak miejscowość znana jest przede wszystkim z umiejscowienia Centralnego Obserwatorium Geofizycznego Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dlatego istotna jest historia miejsca oraz jakość powietrza w Belsku Dużym.

O Belsku Dużym wiedzę czerpiemy już od 1451 roku. Wówczas pojawiła się pierwsza wzmianka o tej wsi w Księdze poborów Ziemi Czerskiej. Były to lata 1540-1564. Sama nazwa pochodzi prawdopodobnie od rośliny, bylicy pospolitej, zwanej także „Czarnym Belskiem”. Wieś rozwija się miarowo. W XVIII wieku, a dokładnie w 1779 roku powstaje parafia rzymskokatolicka. Z kolei w XIX wieku Belsk Duży liczył sobie 27 domów, tj. 234 mieszkańców. Już kilkadziesiąt lat później Belsk zyskał status gminy.

Podczas wojny miały tu miejsce akcje dywersyjne Gwardii Ludowej. Generalnie jednak wieś spokojnie przeszła przez zawirowania wojenne. Obok wspomnianego już obserwatorium, we wsi znajduje się kilka zabytków. Przede wszystkim zabytkowy kościół klasycystyczny z XVIII wieku oraz dawna plebania z przełomu XVIII i XIX wieku. Dodatkowo warto zwiedzić klasycystyczny budynek poczty czy katakumby z początku XVIII wieku. Tylko warto zwrócić uwagę na smog w Belsku Dużym. Jak duży to problem?

Mapa jakości powietrza w Belsku Dużym

W województwie mazowieckim generalnie jest dość duży problem ze stanem jakości powietrza. Zasadniczo dlatego w niektórych miejscach, takich jak Belsk Duży, umiejscowione są stacje Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska. Co jednak ważne, w tym wypadku jest ona umiejscowiona na terenie Polskiej Akademii Nauk. Nie bada jednak zanieczyszczenia powietrza w Belsku Dużym pod kątem benzo(a)pirenu czy pyłów zawieszonych PM10 czy PM2,5, ale pod kątem roślinności.

Dlatego w wynikach mamy przede wszystkim dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz ozon, który jest niebezpieczny także dla ludzi. Jak wygląda zatem kwestia smogu w Belsku Dużym? Dwutlenek siarki w rocznej średniej dobowej z zeszłego roku wykazał poziom 2,4 ug/m3 przy maksymalnym dziennym wskazaniu 30,9. Norma roczna to 20 ug/m3, więc problemu tu nie ma. Stan powietrza w Belsku Dużym w kontekście tlenków azotu również nie jest zły. 10,6 ug/m3 w skali roku to 1/3 całej normy dopuszczalnej. Z kolei maksymalnie dziennie pojawiło się w ciągu 2018 roku 76,2 ug/m3. Ozon obecnie ma normy na poziomie 120 ug/m3. W roku 2018 dziennie maksymalnie było 171 ug/m3, a więc przekroczyło cel. Jednak średnioroczna dobowa wyniosła 57,6, a więc na bezpiecznym poziomie.

Pomiar smogu w Belsku Dużym

Wybierając się do Belska Dużego, warto wziąć pod uwagę pogodę oraz jakość powietrza w Belsku Dużym. To jednak nie typowy smog londyński jest tu problemem, choć nie mamy co do tego twardych dowodów, ale czasami poziom ozonu. To pokazuje, że nie ma tu jednak dużych problemów ze stanem powietrza w Belsku Dużym.

Niemniej wojewódzkie władze założyły, że w całym regionie do 2028 roku wszystkie piece i kotły grzewcze muszą spełniać klasę 5 norm emisji. Do 2023 roku mogą funkcjonować te bez żadnej klasy. Już teraz jednak nie można palić w piecach zbyt wilgotnym drewnem (20% jego masy), miałem węglowym czy węglem brunatnym w ogóle. To sprawia, że powietrze nad Mazowszem poprawia się.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach