GoodAir

Smog Trzebinia - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Trzebinia - mapa, dziś, pomiar

Skromne miasto Trzebinia, które leży w województwie małopolskim liczy sobie 20 tys. mieszkańców. Wznosi się na Wyżynie Olkuskiej, Pagórach Jaworznickich oraz Rowie Krzeszowickim. Leży mniej więcej w połowie drogi między Katowicami i Krakowem, do których ma odpowiednio 32 i 30 km. Jak więc wpływa to na jakość powietrza w Trzebini?

Co ciekawe już z prehistorii pochodzą pierwsze sygnały osadnictwa kultury łużyckiej na tych terenach. Tereny, na których obecna jest Trzebinia należały do państwa wielkomorawskiego, by następnie trafić do państwa Polan. W Polsce Trzebinia była do 1795 roku, a więc do okresu rozbiorów Polski. Samo miasto zaczęło się w średniowieczu. Znaczna jego część była dworska. W XIV i XV wieku pojawiły się kościoły, a do XV wieku teren był dobrami królewskimi. Następnie mieszkali tu mieszczanie, którzy eksploatowali cynk i ołów.

Później miasto przechodziło z rąk do rąk. W 1415 roku miasto otrzymało prawo magdeburskie i górnicze. Przez kolejne wieki było to miasto w posiadaniu mieszczan z Krakowa i okolic. Po rozbiorach Trzebinia znalazła się w Galicji, czyli zaborze austriackim. Do Polski powróciła w 1918 roku, po odzyskaniu przez nią niepodległości. Było to miasto szczególnie przemysłowe. Zaatakowana już 1 września przez lotnictwo niemieckie, stało się terenem walk wojennych. Wyzwolona w 1945 w lutym powróciła do Polski.

W okresie peerelu towarzysz Gierek zmienił przynależność miasta z Krakowa na Katowice, ale w wolnej Polsce powróciła ona w krakowskie tereny. Co można tu zobaczyć, gdy smog w Trzebini nie zagraża mieszkańcom i turystom? Przede wszystkim cmentarz żydowski z 1815 roku, dom z 1901 oraz dwór Zieleniewskich wraz z parkiem. Warto poszukać jednak także innych miejsc w tym miasteczku.

Mapa jakości powietrza w Trzebini

Pytania o zanieczyszczenie powietrza w Trzebini, a więc w okolicach Krakowa są naturalne. Jak wiemy, w Trzebini znajduje się stacja pomiarowa Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska na osiedlu Związku Walki Młodych. Bada ona szerokie spektrum zanieczyszczeń, między innymi tlenki azotu i węgla, dwutlenek siarki, poziom ozonu oraz najważniejsze pyły zawieszone PM10 oraz PM2,5 wraz z benzo(a)pirenem. Wyniki nie są pozytywne, co nie dziwi, ponieważ małopolskie uchodzi za najgorsze pod względem stanu powietrza w Trzebini i okolicach województwo.

Jeśli chodzi o zawartość pyłu zawieszonego PM2,5 pojawia się on głównie w sezonie grzewczym i wyniósł w śródrocznej dobowej średniej 24,0 ug/m3 w 2018 roku. Norma do 2020 roku to 25 ug/m3. Następnie zmaleje do 20 i wynik nie będzie się już liczył pozytywnie. Z kolei pył PM10 osiągnął stężenie średnioroczne 33,1 ug/m3 przy normie dopuszczalnej 40 ug/m3. Jednak maksymalne dzienne jednostkowe występowanie to aż 142,7 ug/m3. Nieco lepiej jest z zawartością w powietrzu benzo(a)pirenu. Smog w Trzebini w tym kontekście ma 4,9 ng/m3 przy normie 5 ng/m3. Jednak Unia chce zmniejszyć obecność benzo(a)pirenu do 1 ng/m3.

Pomiar smogu w Trzebini

Jak widać smog londyński, który nawiedza Trzebinię w okresie grzewczym (październik-marzec) jest niebezpiecznie blisko granicy przekroczenia. Powietrze w Trzebini nie jest dobre i nic dziwnego, że jakością powietrza w Trzebini, ale i innych miejscowościach zajęły się władze województwa.

We wszystkich miastach poza Krakowem wprowadzono uchwałę antysmogową. Docelowo do 2027 roku do użytku dopuszczone będą kotły na paliwa stałe, ale spełniające najwyższą klasę 5 norm emisji. Nie mogą być jednak starsze niż 2017 rok. Stan powietrza w Trzebini ma się także poprawić dzięki ograniczeniu palenia paliwami stałymi niezgodnymi z zapisami tzw. ekoprojektu.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach