GoodAir

Smog Szczecinek - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Szczecinek

Szczecinek to miasto w północno-zachodniej Polsce, na Pomorzu Zachodnim. Leży na pograniczu Pojezierza Drawskiego i Pojezierza Szczecineckiego, pomiędzy trzema jeziorami: , Wielimie i Wilczkowo. Założone zostało w 1310 roku przez księcia Warcisława IV.
Co można zobaczyć w Szczecinku? Warto wybrac się na Stare Miasto, którego cały obszar został wpisany do rejestru zabytków. Poza tym w mieście można odwiedzić Wieżę kościelną św. Mikołaja z XVI wieku, Kościół Narodzenia NMP – neogotycki kościół posiadający wieżę o wysokości 78 m czy parafialną cerkiew prawosławna pw. Świętej dawny dom Gminy Ewangelickiej. Dobrym pomysłem może okazać się spacer po Parku Miejskim położonym wzdłuż jeziora Trzesiecko. Park rozciąga się wzdłuż całej długości miasta. Jest w nim ok. 2 tys. drzew liczących ponad 100 lat.
Mieszkasz lub wybierasz się do tego miasta? Poniżej znajdziesz niezbędne informacje o stanie powietrza i poziomie smogu w Szczecinku.

Mapa jakości powietrza w Szczecinku

Zanieczyszczenie powietrza w Szczecinku pojawia się z reguły wraz z pierwszymi chłodniejszymi dniami. Wtedy poziom PM 10 oraz PM 2,5 rośnie tym bardziej, im na zewnątrz jest zimniej. Potencjalne przyczyny pogarszania się stanu powietrza w Szczecinku to emisja powierzchniowa związana z ogrzewaniem mieszkań, niekorzystne warunki meteorologiczne występujące w okresach przekroczeń oraz wpływ emisji spalin z transportu samochodowego.

Pomiar smogu w Szczecinku

Smog w Szczecinku monitorują 2 czujniki jakości powietrza na ul. Narutowicza (przy skrzyżowaniu z ul. Koszalińską) oraz na ul. Przemysłowej. Niestety w sezonie grzewczym stężenie pyłów PM10 często jest przekroczone o 130-140 proc. natomiast pyłu PM2,5 – nawet o 170-180 proc. Na jakość powietrza w Szczecinku wpływa też działaność firm produkcyjnych w regionie. Władze miasta starają się regularnie porwadzić rozmowy z przedsiębiorcami mające na celu zminimalizowanie uciążliwości zapachowych i pyłowych wynikających z produkcji, a tym samym zmniejszenie poziomu smogu w Szczecinku.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach