Poziom smogu w mieście Połaniec
Sprawdź jakość powietrza i zanieczyszczenie

Legenda Bardzo dobry Dobry Umiarkowany Dostateczny Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Smog w Połańcu

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach