GoodAir

Smog Jasło - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Jasło - mapa, dziś, pomiar

Jasło jest miastem doskonale położonym, bowiem ma bliski dostęp do natury i okolicznych lasów oraz pasm górskich, a jednocześnie jest także miastem przemysłowym i turystycznym. Skoro tak, to warto wiedzieć, co zobaczyć w Jaśle oraz jakie jest stan powietrza w Jaśle, bowiem od tego zależy obecnie, czy turystyka jest udana czy też naraża nas na straty zdrowotne.

Jasło leży na przecięciu trzech rzek, około 300 metrów nad poziomem morza. Płyną tu: Wisłoka, Ropa oraz Jasiołka. Liczy sobie powyżej 35 tysięcy mieszkańców, więc jest w pierwszej dziesiątce miast w województwie. A historia Jasła zaczęła się w średniowieczu. Już w XIII wieku pojawia się przy nazwisku Bolesława Wstydliwego. W średniowieczu osadę utrzymują najprawdopodobniej cystersi. Jednak w XIII wieku miasto było dość znaczące gospodarczo, gdyż w tych terenach odbywało się jedno z najważniejszych małopolskich targowisk.

Prawa miejskie otrzymało Jasło od Kazimierza Wielkiego na prawie niemieckim. Połączono wówczas także część królewską oraz zakonną i stworzone nowe, duże miasto. Po latach tłustych, przyszły lata chude i w XVI i XVII wieku miasto zanotowało znaczący regres. Było okupowane, m.in. przez wojska szwedzkie oraz podczas konfederacji barskiej, a w XVIII wieku dostało się pod zabór austriacki. W Galicji zaczął się ponowny rozwój Jasła, który szczególnie przypada na XIX wiek. Po I wojnie na terenach polskich, zajęte przez Niemców we wrześniu 1939. Wyzwolone w styczniu 1945 roku.

Dziś to miasto rozwinięte i bogate w ofertę przyrodniczą oraz zabytkową. Warto chociażby zobaczyć stare kino Syrena czy dzisiejszą siedzibę Starostwa Powiatowego. Na zachód od miasta otwarto skansen Karpacka Troja jako jedno z największych stanowisk archeologicznych w Europie środkowo-wschodniej. Samo Jasło jest nazywane stolicą polskiego wina i co roku organizowane są tu międzynarodowe dni tego trunku. Czy uczestnikom, mieszkańcom i turystom przeszkadza smog w Jaśle?

Mapa jakości powietrza w Jaśle

Przy ulicy Sikorskiego w Jaśle usytuowana jest stacja pomiarowa zanieczyszczenia powietrza w Jaśle. To stacja Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska, która dba o to, by monitoring powietrza w tym mieście był na wysokim poziomie. Stacja mierzy najważniejsze zagrożenia, czyli smog wynikający z tzw. niskiej emisji, a więc gospodarstw domowych. To między innymi pyły zawieszone PM10 oraz PM2,5, a także benzo(a)piren. Ponadto mierzy się tu także stężenie ozonu czy dwutlenku siarki.

Wyniki są dość dobre, ale jakość powietrza w Jaśle mogłaby być lepsza. Pył zawieszony PM2,5 wyniósł w minionym roku, w dobowej średniej, 23 ug/m3. Norma tych związków wynosi 25 ug/m3, choć od 2020 roku będzie to już 20 ug/m3. Maksimum tego wskaźnika wyniosło dobowo 90,7 ug/m3, co jest wynikiem dobrym. Z kolei benzo(a)pirenu w powietrzu było średnio 2,8 ng/m3 przy celu Unii Europejskiej na poziomie 1 ng/m3. Jest nad czym pracować. Pył zawieszony PM10 wyniósł wartość 28,3 ug/m3, a tu norma wynosi 40 ug/m3, więc poziom jest dopuszczalny, jeśli chodzi o smog w Jaśle.

Pomiar smogu w Jaśle

O jakość powietrza w Jaśle dbać mają regulacje władz wojewódzkich. W ich myśl od 2018 roku, a więc już w wynikach zmiany te powinny zostać ujęte, nie można palić w piecach mokrą (20% i więcej) biomasą i drewnem, węglem brunatnym, mułem węglowym czy paliwem z węgla, którego drobinki poniżej 3 mm zajmują ponad 15% masy. To obostrzenia, które mają na celu poprawienie jakości powietrza w całym województwie.

Z kolei do 2028 nie będzie w całym regionie innych pieców niż te z najwyższą klasą 5. Od 2018 roku nie można już montować nowych innych pieców, niż właśnie te z klasą 5. Z kolei do 2022, 2024 oraz 2026 nastąpią kolejne wymiany kotłów i pieców, by stan powietrza w Jaśle z roku na rok znacząco się poprawiał.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach