GoodAir

Smog Wschowa-mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Wschowa-mapa, dziś, pomiar

Wschowa uchodzi za najbardziej zanieczyszczone miasto województwa lubuskiego. Czy słusznie? Z pewnością trzeba poznać wyniki kontroli jakości powietrza we Wschowie, ale także zobaczyć, jaką historię ma to miejsce i co można tu zobaczyć. Wschowa to dość duże miasto położone historycznie na pograniczu Wielkopolski i Śląska. Stąd też wynikają jej burzliwe, niezwykłe dzieje.

Pierwotnie osada wielkopolska, podczas wojen dzielnicowych podbita przez Śląsk. W 1136 uznana za wieś arcybiskupów gnieźnieńskich. Prawa miejskie uzyskuje w XIII wieku, a jej położenie na szlakach handlowych sprawia, że szybko nabiera znaczenia i się rozwija. Do Polski miasto trafia za panowania Kazimierza Wielkiego, a z czasem stało się także siedzibą sądów szlacheckich, który trwały tam aż do rozbiorów.

Koniec średniowiecza sprawia, że miasto staje się ośrodkiem luteranizmu i rozwija się dalej. Pojawia się w nim manufaktura farbiarska – pierwsza w Polsce – oraz tzw. Nowe Miasto poza granicami murów. W 1642 roku Wschowa otrzymała prawo magdeburskie. Następnie w mieście rezydują królowie Polski z dynastii Sasów oraz senat. To tzw. „nieoficjalna stolica Polski. Po rozbiorach trafia do Prus i jest przyłączona do Śląska. Po I wojnie światowej pozostaje w rękach niemieckich. W trakcie wojny pod Wschowę dotarły wojska polskie i ostrzelały miasto, ale ono samo wiele nie ucierpiało.

Po 152 latach Wschowa wraca do Polski w 1945 roku. A co można zobaczyć we Wschowie? Przede wszystkim stare miasto oraz kościół farny z XIV wieku wybudowany w stylu gotyckim. Oprócz tego wrażenie robi zespół klasztorny franciszkanów, słynna aleja lipowa oraz mury obronne z XVI wieku. W planach powinno się także ująć ratusz z XVIII wieku oraz cmentarz żydowski. O ile smog we Wschowie pozwoli na długie wycieczki.

Mapa jakości powietrza we Wschowie

Za monitorowanie stanu powietrza we Wschowie odpowiada stacja Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska, która umiejscowiona jest przy ulicy Kazimierza Wielkiego. W stacji można zbadać nie tylko poziom tlenków węgla czy azotu lub dwutlenku siarki w powietrzu, ale także niezwykle groźne pyły zawieszone wynikające z tzw. niskiej emisji, czyli „pracy” gospodarstw domowych. To wartości PM10 oraz benzo(a)pirenu są kluczowe dla zdrowia człowieka.

Niestety liczba dni z przekroczeniem dziennego poziomu zanieczyszczenia powietrza we Wschowie w kontekście PM10 jest najwyższa w województwie. Stało się tak aż 60 razy przy normie 35 dni w ciągu roku. Poziom pyłów zawieszonych przekracza wartości normatywnie głównie zimą, w okresie grzewczym. W skali roku dzienny poziom PM10 utrzymuje się w normie i wynosi 33,8 ug/m3 (norma: 40 ug/m3). Jeśli chodzi o kwestię zawartości benzo(a)pirenu to wynosi ona 9,7 ng/m3, czyli przekracza normę niemalże dwukrotnie. To jeden z najgorszych wyników w kraju. Maksymalna jego wartość dobowa wyniosła w 2018 roku 74,2 ng/m3. Dlatego smog we Wschowie jest poważnym problemem.

Pomiar smogu we Wschowie

Jakość powietrza we Wschowie jest zła. Dzieje się tak poprzez niską emisję z gospodarstw domowych. Stąd pomysł, by na terenie województwa wprowadzić specjalną uchwałę antysmogową, która do 2023 roku nakazuje wymienić wszystkie piece grzewcze do poziomu przynajmniej V klasy oraz dostosować kominki i piecyki do wymogów ekoprojektu.

Jednak w ustawie brakuje regulacji na temat jakości spalania, jak ma to miejsce np. na terenie województwa dolnośląskiego. Dlatego warto byłoby zmienić przepisy i udoskonalić projekt antysmogowy, który poprawiłby stan powietrza we Wschowie.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach