GoodAir

Smog Malbork- mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Malbork- mapa, dziś, pomiar

Malbork to jedno z najchętniej odwiedzanych miast na północy Polski. Wynika to oczywiście z faktu, że wzniesiono tu jeden z najpiękniejszych zamków w historii – Zamek Krzyżacki. Jednak nie tylko. Malbork ma wiele do zaoferowania, a jakość powietrza w Malborku musi być dobrze mierzona, właśnie ze względu na ilość osób, które to miasto odwiedzają.

Malbork ma bardzo ciekawą historię. Zasiedlenie Malborka nastąpiło z inicjatywy Kazimierza Odnowiciela. Później Pomorze Wschodnie zostało znów utracone przez Polskę, a ziemie znalazł się w rękach książąt pomorskich. Następnie ziemie trafiły pod ręce krzyżackie, którzy zostali tu sprowadzeni przez Konrada Mazowieckiego. Już w XIII wieku Krzyżacy zaczęli wznosić tu zamek silnie ufortyfikowany. Nazwano je Marienburgiem, czyli grodem Marii.

W średniowieczu gród został rozbudowany. Przede wszystkim zamek stawał się coraz bardziej okazały. Miasto się rozrastało, a wykupienie całej ziemi Pomorza Wschodniego od Brandenburgii pozwoliło na przeniesienie stolicy zakonu z Wenecji do Malborka. Zamek nie został nigdy zdobyty, a sam Malbork przeszedł we władanie Polski dopiero w 1466 roku i był w niej do rozbiorów. W tym czasie stał się jednym z największych obwarowań w Europie i na świecie. W wyniku rozbiorów Malbork trafił do Prus i został w nich aż do zakończenia II wojny światowej.

Co zobaczyć w Malborku? Przede wszystkim Zamek Krzyżacki, który jest niezwykły, wielki oraz nigdy niezdobyty. Ale także Stare Miasto, które zostało niemalże doszczętnie rozebrane, ale układ architektoniczny zostało, a także można zobaczyć ratusz, pozostałości murów obronnych, Bramę Mariacką i kilka innych zabudowań z cegły. Warto jednak także mieć świadomość, czy jest smog w Malborku i czy nie jest problemem dla mieszkańców i turystów.

Mapa jakości powietrza w Malborku

Stacja monitorująca stan powietrza w Malborku została postawiona przy ulicy Mickiewicza. Problemem Malborka oraz wielu innych miast z tego województwa jest lokalne występowanie tzw. niskiej emisji, czyli tego, co produkują gospodarstwa domowe. W tym wypadku można zbadać m.in. pył zawieszony PM10 oraz poziom dwutlenku siarki, benzenu czy tlenku węgla. Jest więc w miarę kompleksowy obraz zanieczyszczenia powietrza w Malborku.

Jak wyglądają wyniki. Przede wszystkim interesująca jest niska emisja. Tutaj mamy najbardziej szkodliwe pyły PM10. Ich średnioroczna dobowa wyniosła 26,2 ug/m3 w roku 2018, co jest zdecydowanie poniżej norm, które dopuszczają nawet do 40 ug/m3. Jednak maksymalny dzienny wynik wyniósł 136,0 ug/m3, podczas gdy dopuszcza się dziennie 50 ug/m3. Nie było tych przekroczeń jednak bardzo wiele (może ich być do 35 dni). Z kolei dwutlenek siarki, który również nie jest korzystny dla organizmu wystąpił w stężeniu 5,2 ug/m3, co jest wynikiem doskonałym, jeśli chodzi o jakość powietrza w Malborku.

Pomiar smogu w Malborku

Województwo pomorskie jest jednym z czystszych województw, jeśli chodzi o stan powietrza w Malborku i wielu innych miastach. Dlatego warto zauważyć, że brak uchwały antysmogowej nie jest w tym momencie aż tak palącym problemem. Plusem jest także to, że władze dostrzegają problem i w przygotowaniu są konkretne regulacje, które mają na celu poprawę jakości powietrza w całym województwie.

Co więcej, warto zwrócić uwagę, że do walki ze smogiem w Malborku oraz wielu innych miastach włączają się władze lokalne, dlatego w przeciągu najbliższych miesięcy zapewne nastąpi udokumentowanie nowych przepisów i walka z zanieczyszczeniem zacznie się na dobre. Tak czy inaczej województwo pomorskie pozostaje wolne od dużego zanieczyszczenia.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach