GoodAir

Smog Guty Duże - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Guty Duże - mapa, dziś, pomiar

Guty Duże to miejscowość położona w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, w gminie Czerwonka. Jest to wieś, która leży około 100 km od Warszawy i jest znana przede wszystkim z tego powodu, że na jej terenie leży stacja monitorująca jakość powietrza. Czy smog w Gutach Dużych jest znacznym problemem i jak prezentuje się w kontekście całego województwa? Warto poznać wyniki badań oraz historię tego miejsca.

Same Guty Duże nie zachwycają swoją historią. Są jednak ciekawą miejscowością ze względu na położenie. Przede wszystkim Guty Duże położone są w niedalekim sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej, a więc mogą być bazą wypadową do wycieczki do stolicy. Z drugiej strony blisko z nich do Ostrołęki czy dalej nad jezioro Śniardwy i inne mazurskie jeziora. Leży dokładnie pomiędzy oboma lokalizacjami.

Zgodnie z oficjalnymi danymi wieś liczy około 150 mieszkańców. W szczytowej formie było ich około 300. Wyludnienie wpływa na fakt, że dużo przyjemniej można tu wypocząć i nabrać sił z dala od miejskich krajobrazów i tumultu. Spokój i cisza to najważniejsze, co znaleźć można w Gutach Dużych. Dlatego kwestia tego, jak wygląda jakość powietrza w Gutach Dużych jest tu dość istotna.

Mapa jakości powietrza w Gutach Dużych

Miejscowość nie ma znaczenia politycznego ani ekonomicznego, nie jest też przemysłowa. Ta wieś została jednak wybrana, by pokazać pomiary powietrza nie tylko w kontekście miejskim, ale także wiejskim. Dzięki temu mniej tu powinno być lokalnej niskiej emisji z gospodarstw domowych, a więcej jasności, co do ogólnego stanu powietrza w województwie mazowieckim.

Stacja jest umiejscowiona na obrzeżach wsi. Jest to stacja Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska. Zasadniczo ma zamiar badać różnego rodzaju elementy powietrza, które nie powinny się w nim znajdować, a więc także benzo(a)piren, pyły zawieszone, w tym pył zawieszony PM10 oraz kadm, ołów, nikiel czy arsen w pyłach zawieszonych PM10. Ma to za zadanie sprawdzenie zanieczyszczenia powietrza w Gutach Dużych i przeciwdziałanie. Jednak obecnie badane są tylko poziomy: dwutlenku siatki, tlenków azotu, tlenku azotu oraz ozonu.

Jak wyglądają pomiary? Jakość powietrza w Gutach Dużych odzwierciedlają poziomy tlenków azotu, które są najbardziej niebezpieczne z tych wymienionych w kontekście przyrody. W tej stacji w śródrocznej dobowej zanotowano 5,3 ug/m3 oraz maksymalną wartość dobową w ciągu roku 62,5 ug/m3. Norma to 30 ug/m3, więc w skali roku jest to dobry wynik. Z kolei wynik poziomu dwutlenku siarki to 1,3 ug/m3 i 25 ug/m3 w wyniku maksymalnym, a norma dopuszcza poziom aż 20 ug/m3. Ostatni ważny aspekt to niezwiązany ze smogiem londyńskim poziom ozonu. Wynik roczny to 57 ug/m3, a maksymalnie dobowo stężenie osiągnęło 156,5 ug/m3, a więc minimalnie przekroczyło normę, która wynosi 120 ug/m3. W skali roku smog w Gutach Dużych nie przyjmuje problematycznych wartości.

Pomiar smogu w Gutach Dużych

Stan powietrza w Gutach Dużych jest dość dobry, choć mógłby być lepszy w kontekście zanieczyszczenia powietrza i roślin. Aby walczyć ze smogiem w całym województwie, władze wprowadziły tzw. uchwałę antysmogową. W jej myśl wszystkie piece i kotły do 2023 roku będą musiały mieć jakąś klasę normy emisji. Jednak od 2028 roku dostępne będą już tylko piece o klasie 5 lub wyższej. To oznacza znaczące zmiany w kontekście stanu powietrza w Gutach Dużych oraz innych miejscach województwa, o ile dowiemy się, jak wygląda poziom benzo(a)pirenu i innych pyłów w tym miejscu.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach