GoodAir

Smog Katowice - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Stan powietrza Katowice - mapa, dziś, pomiar

Katowice – ośrodek na południu Polski, nazywany miastem wieżowców. Najstarszy z nich to Dom Profesorów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych, a największy – Altush. Aglomeracja zachwyci nie tylko fanów zabytkowych budowli, ale także miłośników muzyki. Dla pierwszych polecane jest zwiedzanie osiedla Nikiszowiec, które stanowi perełkę śląskiej architektury. Zachwyca nie tylko kolorystyką, ale także obecną w powietrzu śląską tradycją. Można tam zarówno spróbować śląskiej kuchni, jak i posłuchać niepowtarzalnej „godki”. Dla fanów muzyki zdecydowanie polecana jest wizyta na katowickim Spodku, który stanowi nowoczesną i największą halę widowiskową. Tam właśnie odbywa się Rawa Blues Festival czy Śląski Festiwal Jazzowy. Katowice to także rodzinne miasto wielu artystów, a wśród nich Krzysztofa Krawczyka.

Mieszkasz w Katowicach, a może zdecydowałeś się odwiedzić tę aglomerację? Koniecznie zapoznaj się z poziomem zanieczyszczeń powietrza. Szukasz informacji na temat: stan powietrza Katowice, smog Katowice, zanieczyszczenie powietrza Katowice? Przygotowaliśmy najważniejsze informacje.

Mapa powietrza w Katowicach

Stan powietrza w Katowicach, zaraz po Krakowie, jest najgorszy w całej Polsce. Smog można nie tylko poczuć, ale także go zobaczyć. Źródłem zanieczyszczeń są głównie gospodarstwa domowe (55%), przemysł i transport (35%).

Katowice są jednym z 24 miast, w którym odnotowano przekroczone dopuszczalne średnioroczne stężenie pyłów PM 10. Wynosi ono 46,9 µg/m3 (wedle danych z 2016 roku), przy dopuszczalnym średniorocznym stężeniu do 40 µg/m3. Miasto zajmuje także 48 miejsce (dane z maja 2018 roku) w raporcie Światowej Organizacji Zdrowia przedstawiającym 50 miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Unii Europejskiej.

Zanieczyszczenie powietrza w Katowicach mierzone jest w kilku stacjach pomiaru, m.in. przy ulicy Kossutha i Górnośląskiej. Rekordowe stężenie smogu odnotowano w stolicy województwa śląskiego wiele razy. Przykładowo 10 stycznia 2017 roku na stacji przy ulicy Kossutha stężenie pyłów PM 2,5 osiągnęło 3080% normy, a pyłu PM 10 – 1938% normy. Z kolei 9 stycznia 2017 roku poziom PM 2,5 wynosił 448 µg/m3, a PM 10 – 425 µg/m3. Przy takim stężeniu pyłów człowiek wdycha tyle benzo[a]pirenu, co przy wypaleniu 524,4 papierosów w jeden dzień.

Pomiar smogu w Katowicach

Główne działania miasta związane z walką ze smogiem to: edukacja, dotacje do ekologicznych pieców, kontrole i zachęcanie mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej zamiast samochodów osobowych. Podstawę tych działań stanowi „Plan gospodarki nisko emisyjnej dla miasta Katowice”. Straż miejska przeprowadza w gospodarstwach domowych około 2500 kontroli rocznie, a także przyznaje coraz więcej mandatów za palenie w piecu odpadami. Ponadto w mieście podejmowane są inwestycje związane z termomodernizacją budynków publicznych oraz zmianami sposobu ogrzewania z dotychczasowego na bardziej ekologiczne. Władze przeznaczają, co roku około 2,5 mln zł na dopłaty do wymiany pieców. Dodatkowo, zgodnie z przysłowiem „Czym skorupka za młodu nasiąknie”, w przedszkolach i szkołach prowadzone są pogadanki na temat walki z zanieczyszczeniami powietrza.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach