Poziom smogu w mieście Elbląg
Sprawdź jakość powietrza i zanieczyszczenie

Legenda Bardzo dobry Dobry Umiarkowany Dostateczny Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Smog w Elblągu

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach