GoodAir

Smog Starachowice - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Starachowice - mapa, dziś, pomiar

Miasto w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim. Liczy sobie na co dzień około 50 tysięcy mieszkańców. Jest to dość duże miasto, zwłaszcza w skali województwa, zajmuje szóste miejsce. Jest to miasto położone na północnym krańcu tego województwa, niedaleko Warszawy. Czy w takim razie jest smog w Starachowicach? Warto najpierw dowiedzieć się, co ciekawego można znaleźć w tym mieście.

Lokacja miasta ma miejsce w 1624 roku, choć wówczas ma ono nazwę Wierzbnik. Dzieje się tak na mocy przywileju Zygmunta III Wazy. Jeszcze w XVIII wieku, w granicach Polski następuje uruchomienie pierwszych czterech kopalni. W XIX wieku miasto przejmuje charakter przemysłowy, a to głównie za sprawą projektu kombinatu zakładów przemysłowych Stanisława Staszica. Prawa miejskie Starachowice tracą w 1870 roku. Dopiero pod koniec wieku uruchamia się wielki piec i znów miasto zaczyna działać.

Prawa miejskie miasto odzyskuje w 1916 roku, a po wojnie wraca do Polski. W dwudziestoleciu międzywojennym miasto zaczyna produkować działa przeciwlotnicze. W 1939 roku, 6 września, Starachowice zostają zajęte przez Niemców. Wyzwolenie z rąk Pierwszego Frontu Ukraińskiego miasto otrzymuje w styczniu 1945 roku. Dopiero wówczas zaczyna się przemianowanie miasta na przemysł ciężki oraz produkcję samochodów ciężarowych. Dziś to jedno z najbardziej uprzemysłowionych miast województwa.

Miasto jest pięknie położone, bowiem w pobliżu znajduje się Sieradowicki Park Krajobrazowy, a z samego miasta wychodzi kilka szlaków turystycznych. Dodatkowo atrakcją jest także kąpielisko Piachy. Jednak w mieście można zobaczyć także ładny rynek w Wierzbniku oraz inne zabudowania sprzed kilku stuleci. Czy jakość powietrza w Starachowicach pozwala na zwiedzanie zakładu wielkopiecowego z XIXI wieku?

Mapa jakości powietrza w Starachowicach

Niewątpliwie fakt, że w mieście królował przez wiele lat przemysł ciężki wpływa na jakość powietrza oraz na zanieczyszczenie powietrza w Starachowicach. Na terenie miasta, przy ulicy Złotej, istnieje stacja monitorująca powietrze i podająca wyniki odnośnie do smogu w Starachowicach. Problemem jest przede wszystkim niska emisja i to, co wydobywa się z gospodarstw domowych. Dlatego stacja monitoruje stężenie pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5 czy benzo(a)pirenu.

Jak prezentują się wyniki? W 2018 roku w Starachowicach poziom pyłów zawieszonych PM10 wyniósł dobowo średnio 32 ug/m3. Norma w tym wypadku wynosi 40 ug/m3. Maksymalne dzienne zużycie wyniosło zaś 123,4 ug/m3 (tu norma to 50 ug/m3 i dopuszcza się 35 dni z przekroczeniem). Jeśli chodzi o pył zawieszony PM2,5, mamy do czynienia ze stężeniem 22 ug/m3 w 2018 roku. Norma do 2020 roku wyniesie 25 ug/m3, ale po tej dacie już tylko 20 ug/m3. Jest co poprawić. Najbardziej trujący środek, benzo(a)piren, ma wpływ na stan powietrza w Starachowicach. Jego stężenie wyniosło dokładnie 5 ng/m3, podczas gdy celem jest maksymalnie 1 ng/m3.

Pomiar smogu w Starachowicach

Warto zauważyć, że choć powietrze w tym mieście nie jest na tak niskim poziomie, to nie można stwierdzić, że jakość powietrza w Starachowicach jest dobra. Niestety, zarówno smog londyński, pojawiający się zazwyczaj w okolicy końca października i zostający do marca, jest tu problemem, jak i fakt przemysłowego charakteru miasta, co sprawia, że stan powietrza w Starachowicach nie jest doskonały.

Dużych przekroczeń jednak nie ma, co nie zmienia faktu, że słusznie władze województwa zabrały się do pracy. W tym momencie powstaje projekt nowej uchwały antysmogowej, która ma rozpocząć działania zaradcze na terenie województwa świętokrzyskiego.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach