GoodAir

Smog Augustów- mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Augustów - mapa, dziś, pomiar

Augustów jest miastem położonym nad kilkoma jeziorami, w województwie podlaskim. To jedno z najpiękniejszych miast tego regionu oraz idealna baza wypadowa zarówno nad Biebrzański Park Narodowy, jak i nad Wigierski Park Narodowy, ale także na Mazury – Ełk jest zdecydowanie bardzo blisko. Ten niepowtarzalny teren jest więc często odwiedzany przez turystów, którzy liczą na doskonały stan powietrza w Augustowie oraz niezapomniane wrażenia.

Samo miasto ma dziś około 30 tysięcy mieszkańców. Ziemie wyludniły się jednak po upadku Jaćwingów. Pod koniec XIV wieku istniał tu nawet drobny zamek krzyżacki, ale został doszczętnie zniszczony przez księcia Witolda. Według legendy Augustów swoją nazwę zawdzięcza pierwszej schadzce Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłłówną. Miasto leżało na skrzyżowaniu szlaków handlowych z Litwy, Białorusi do Prus i Warszawy, więc szybko zyskało na znaczeniu i stało się miastem kupieckim.

Miasto zostało spalone w trakcie potopu szwedzkiego prze Tatarów, a w mieście stacjonowały różne wojska, przez co w mieście rozprzestrzeniła się zaraza z początku XVIII wieku. W 1795 roku miasto dostało się do pruskiego zaboru, a po kongresie wiedeńskim dostało się w granice Królestwa Polskiego. W XIX wieku zaczęto budować Kanał Augustowski pod kierunkiem Ignacego Prądzyńskiego. To sprawiło, że miasto się rozrosło, ale wybuch powstania listopadowego zmienił wszystko. Zniszczenia przyniosły miastu także wojny – I i II. W międzyczasie Augustów wrócił do Polski. Miasto zostało zajęte przez Niemców w 1941 roku i wyzwolone w 1944. Potem, w 1945, przeprowadzono tu obławę augustowską.

Dopiero w XX wieku Augustów stał się popularnym letniskiem, a od 1993 roku – o czym wie niewielu – posiada ono status uzdrowiska przez bogate złoża borowiny. W mieście warto się zatrzymać jeśli lubi się naturę. Jest tu wiele jezior, bliskość Mazur oraz słynnych Wigier jest dużym atutem. To miejsce, które czerpie z natury. Tylko czy jakość powietrza w Augustowie jest odpowiednia?

Mapa jakości powietrza w Augustowie

Zanieczyszczenia powietrza w Augustowie są badane między innymi dzięki stacji GIOŚ, która umiejscowiona jest przy ulicy zdrojowej. Można tu zobaczyć, jak duże jest stężenie pyłów zawieszonych PM10 czy PM 2,5, ale także tlenków azotu, tlenku węgla, dwutlenku siarki czy benzo(a)pirenu. Dzięki temu można monitorować smog w Augustowie.

Wyniki? Pył zawieszony PM10 w powietrzu w 2018 roku osiągnął wartość 20,6 ug/m3, przy normie 40 ug/m3. Z kolei pył zawieszony PM2,5 w powietrzu wynosił 15,0 ug/m3, podczas gdy norma dopuszczalna wynosi 25 ug/m3, a od 2020 roku będzie to już 20 ug/m3. Tak czy inaczej stan powietrza w Augustowie jest zadowalający.

Pomiar smogu w Augustowie

Ogólnym poglądem jest, że działania wojewódzkie i krajowe powinny dążyć do ograniczenia tzw. niskiej emisji, czyli produkowanych przez gospodarstwa domowe zanieczyszczeń. Powodują one bowiem występowanie smogu londyńskiego, obecnego od października do marca, głównie w rejonach zamieszkanych. Do innego wniosku dociera się na Warmii, Mazurach oraz na Podlasiu, gdzie nie są prowadzone żadne działania mające na celu ograniczenie emisji smogu w Augustowie i innych miastach. Tymczasem specjaliści pokazują, że jakość powietrza w Augustowie wcale nie jest taka doskonała.

Oczywiście w skali kraju jest to region stosunkowo najmniej zanieczyszczony, co jednak nie oznacza, że można nie reagować na zmieniający się świat i nie wdrażać ograniczeń oraz zmian, jakie miałyby dotknąć wszystkie piece i kotły grzewcze, ale dopiero w 2028 roku – zgodnie ze zmianami krajowymi. Jednak władze przekonują, że w najbliższych latach na walkę ze smogiem i niską emisją wydadzą ponad 180 mln euro. Choć to wciąż najbardziej zielony rejon kraju, to jednak jego monitorowanie i zmiany są nieodzowne.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach