GoodAir

Smog Działoszyn- mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Działoszyn- mapa, dziś, pomiar

Działoszyn jest wsią w Polsce położoną w województwie dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim. Leży niedaleko od Bogatyni. Konstrukcja wsi przypomina wieś łańcuchową, czyli budowaną przy jednej, głównej drodze. Jest położona bardzo malowniczo w południowo-zachodnim krańcu Polski, na Pogórzu Izerskim. Ważną kwestią jest nie tylko historia wsi, ale także to, czy jest smog w Działoszynie.

Wieś przez wiele lat była częścią Korony Czeskiej, choć na początku została przyłączona do Polski wraz z Pogórzem. Ostała się w okolicznościach wojen husyckich i przeszła z rąk czeskich do pruskich po wojnie trzydziestoletniej. Pod pruskim panowaniem rozwijała się miarowo. Największy rozwój zaliczyła w XIX wieku, z którego to pochodzą niemalże wszystkie zabytki Działoszyna.

Miasto nie zostało zniszczona podczas wojen, dlatego można obejrzeć tu między innymi kościoły z XIX wieku czy zabytkowy cmentarz. Warto jednak zainteresować się jaki jest stan powietrza w Działoszynie oraz w innych miejscach położonych w województwie dolnośląskim.

Mapa jakości powietrza w Działoszynie

W Działoszynie w województwie dolnośląskim działa jedna stacja Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska. Jest ona umiejscowiona na uboczu wsi i służy do wyłapywania dokładnych pomiarów dotyczących stężenia w powietrzu tlenków węgla, azotu, dwutlenku węgla i siarki oraz ozonu. Dodatkowo bada także niską emisję, tzw. pyły zawieszone PM10. Dzięki temu zanieczyszczenie powietrza w Działoszynie jest stale pod kontrolą.

Właśnie ta stacja wskazuje, że stan powietrza w Działoszynie jest całkiem dobry. Wyniki roczne za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia tego roku wskazują, że poziom pyłu zawieszonego PM10 wynosi 28,2 ng/m3, co jest zdecydowanie poniżej wymagań dla tych związków. Obecnie dopuszczalna norma wynosi 40 ng/m3. To pokazuje, że jakość powietrza w Działoszynie jest na odpowiednio monitorowanym poziomie, który nie zagraża szczególnie ludziom w codziennym funkcjonowaniu.

Pomiar smogu w Działoszynie

Jaki smog panuje w Działoszynie? Z analiz pomiarowych jakości powietrza w Działoszynie wynika, że najpowszechniejszy jest smog londyński. Pojawia się w okolicach sezonu grzewczego i trwa od listopada (a właściwie przełomu października i listopada) do końca marca. W przypadku Działoszyna nie ma jednak dużych powodów do alarmowania. Poziom smogu w Działoszynie w województwie dolnośląskim jest jednak nieznaczny i tylko w kontekście benzo(a)pirenu może wskazywać na nieznaczne odchylenia od norm przewidywanych przez Unię Europejską.

Jednak Działoszyn leży w województwie dolnośląskim i podlega działaniom sejmiku tegoż województwa. Jakiś czas temu ustalono konieczność wprowadzenia tzw. ekoprojekt i przyjęło ustawę antysmogową. W wyniku tych działań wszystkie miasta mają ograniczyć spalanie w gospodarstwach domowych, czyli tzw. niską emisję, docelowo do 2028 roku. Do 2024 wszystkie kotły muszą spełniać wymagania przynajmniej poziomu III. W ten sposób zmiany w jakości powietrza w całym województwie, które uchodzi za jedno z najbardziej zanieczyszczonych, będą stale widoczne.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach