GoodAir

Smog Częstochowa- mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Częstochowa- mapa, dziś, pomiar

Każdy zna to miasto i każdy wie, z czym kojarzy się w naszym kraju. Jednak Częstochowa to nie tylko Jasna Góra, ale także ponad 200 tysięcy osób mieszkających i żyjących w północnej części województwa śląskiego. To drugie największe miasto tego regionu i największe w jego północnej części. To miasto, które jest często odwiedzane przez pielgrzymów, ale czy można tu zobaczyć coś więcej i czy smog w Częstochowie jest dużym problemem?

Częstochowa jest najbardziej znana z klasztoru Paulinów i obrazu Marki Boskiej Częstochowskiej, za którym kryją się liczne historie całego kraju. Tymczasem sama Częstochowa jako miasto powstało w średniowieczu. Z początku była Starą Częstochową, a obok widniała wieś Częstochówka, czyli dzisiejsza Jasna Góra. Przez wieki znajdowało się w różnych rękach, ale zasadniczo było miastem polskim. Najbardziej znany moment historii miasta to potop szwedzki, który zniszczył je i sprawił, że zapanował głód i nędza w kraju. Jednak sama Jasna Góra w Częstochowie została obroniona, dzięki czemu dziedzictwo polskie przetrwało.

Po II rozbiorze Polski Częstochowa wraz z Jasną Górą trafiły do Prus. Dopiero po 1807 roku włączono je do Księstwa Warszawskiego i później do zależnego od Rosji Królestwa Polskiego. Połączenie miast nastąpiło w XIX wieku. XIX wiek to także rozwój przemysłu w Częstochowie. Pojawiły się liczne fabryki i zakłady. Miasto odżywało. Po wybuchu I wojny światowej miejscowość zajęły wojska niemieckie. Co ciekawe, Jasna Góra znalazła się pod okupacją Austro-Węgier. W 1918 roku miasto zostało wyzwolone i trafiło do Polski. Rozwój trwał i został zahamowany wybuchem II wojny światowej. Miasto wyzwolono w 1945 roku, w styczniu.

Dziś to symbol, dobrze rozwinięte miasto i jedno z największych w tym regionie. Od lat mówi się także o utworzeniu nowego województwa, w którym Częstochowa byłaby stolicą. Co można zwiedzić w tym mieście, oprócz słynnej Jasnej Góry? Przede wszystkim układ architektoniczny ze średniowiecza łączący Starą i Nową Częstochowę. Dodatkowo także niezwykłe, zabytkowe kamienice oraz Pałacyk Hantkego. W tym mieście jest jednak wiele do zobaczenia. Tylko czy jakość powietrza w Częstochowie jest na tyle dobra, by móc swobodnie zwiedzać miasto?

Mapa jakości powietrza w Częstochowie

W samym mieście powstały trzy stacje monitorujące powietrze. Jedna z nich, leżąca przy ulicy Zana, monitoruje tylko stężenie pyłu zawieszonego PM2,5. Inne zanieczyszczenia powietrza w Częstochowie są badane w stacji przy ulicy Baczyńskiego, tu głównie pył zawieszony PM10 oraz benzo(a)piren, a także przy ulicy Armii Krajowej, gdzie badany jest nie tylko pył, ale także ozon czy tlenki azotu. To sprawia, że stan powietrza w Częstochowie jest sprawdzany na bieżąco.

Czy jakość powietrza w Częstochowie jest dobra? Niekoniecznie. Stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 z roku 2018 wyniosło 26,5 ug/m3 w ujęciu dobowym. To przekroczenie normy o 1,5 ug/m3. Z kolei od 2020 roku norma będzie już wynosiła 20 ug/m3, co sprawi, że zanieczyszczenie będzie tu duże. Smog w Częstochowie to także pył zawieszony PM10. Tutaj nie jest aż tak źle. Wynik w 2018 roku to 33,6 ug/m3, podczas gdy norma wynosi 40 ug/m3. Tylko nieco gorzej jest z wynikiem benzo(a)pirenu. W całym 2018 roku jego stężenie wyniosło 3,0 ng/m3, a maksymalny wynik dzienny 9,7 ng/m3. Norma wymaga zachowania poziomu tego związku na 1 ng/m3, ale i tak wynik w skali województwa nie jest zły.

Pomiar smogu w Częstochowie

Jak więc widać potrzebne jest działanie, by smog z niskiej emisji, którą produkują gospodarstwa domowe, mógł być zwalczany. Jakość powietrza w województwie śląskim ma poprawić uchwała antysmogowa. Zabrania ona już palić węglem brunatnym czy biomasą o wilgotności przekraczającej 20%, a od 2022 stopniowo pojawiać się będzie przymus wymiany starych kotłów i pieców na nowe, tak że w roku 2028 wszystkie będą spełniały wymogi klasy 5 normy emisji. Tak stan powietrza w Częstochowie ma być poprawiany.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach