Poziom smogu w mieście Olsztyn
Sprawdź jakość powietrza i zanieczyszczenie

Legenda Bardzo dobry Dobry Umiarkowany Dostateczny Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Smog w Olsztynie

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach