Smog Nysa
Sprawdź jakość powietrza i zanieczyszczenie

Legenda Bardzo dobry Dobry Umiarkowany Dostateczny Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Nysa

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach