Poziom smogu w mieście Gołdap
Sprawdź jakość powietrza i zanieczyszczenie

Legenda Bardzo dobry Dobry Umiarkowany Dostateczny Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Smog w Gołdapi

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach