GoodAir

Smog Oława - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Oława - mapa, dziś, pomiar

Oława jest miastem położonym w niedalekiej odległości na wschód od Wrocławia. Leży w obrębie tzw. aglomeracji wrocławskiej, dlatego duże zainteresowanie budzi tu stan powietrza w Oławie. Bliskość Wrocławia sprawia, że Oława jest chętnie odwiedzana przez turystów. Leży nad rzeką Oławą w Pradolinie Wrocławskiej. Sama nazwa miasta odnosi się do prasłowiańskiego przedrostka oł-, który przyjął później formę oła-, czyli woda. Ma to wskazywać na położenie miasta między Odrą a Oławą.

Gród i osada powstały najpewniej w okolicach XII wieku. Po raz pierwszy nazwa została wskazana w 1149 roku. Lokowania na prawie średzkim przyjęła w 1234 roku, a następnie została zasiedlona przez tkaczy walońskich (stąd herb miasta).

Oława została zniszczona przez Mongołów w XIII wieku, ale potem zaczęła się rozwijać. W 1329 roku przeszła wraz z księstwem legnicko-brzeskim na stronę czeską. Następnie została spalona przez husytów w XV wieku. XVI wiek to dalsze niepowodzenia i wielki pożar miasta z 1502 roku. Pod koniec wieku miasto nawiedziła epidemia dżumy. Następnie przez wiele lat Oława przechodziła z rąk do rąk i przy okazji była niszczona. Następnie, po krótkim okresie istnienia w polskich rękach, przeszła we władanie Prus. Co ciekawe dla odwiedzających te rejony, poza smogiem w Oławie, jest także fakt, że od 1842 roku istnieje tu najstarsza dziś w granicach Polski linia kolejowa – Oława-Wrocław. Po II wojnie światowej miasto trafiło w ręce polskie, choć pierwsze odwiedziny głowy państwa przypadły na rok 2009.

Miasto nie ma wielu zabytków. Warto wymienić mury miejskie z XIV wieku, kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia oraz cmentarz żydowski z XIX wieku. A jaka jest jakość powietrza w Oławie?

Mapa jakości powietrza w Oławie

Oława już od dłuższego czasu ma wysoki poziom stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu. Dlatego powstała stacja badania stanu powietrza w Oławie przy ulicy Żołnierzy Armii Krajowej, która bada stężenie tlenków ozonu, azotu czy węgla metodą automatyczną, ale także manualnie mierzy, jak duże jest stężenie pyłów zawieszonych, między innymi PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu.

Alarmy występują tu dość często w okresie między listopadem a marcem. Jest to wzmożony okres grzewczy, który sprawia, że norma benzo(a)pirenu drastycznie wzrasta. Smog w Oławie jest więc problemem aktualnym, choć wciąż podejmowane są decyzje mające na celu jego ograniczanie. W stacji kontroli podejmuje się badania regularne, które pozwalają na określenie średniej występowania trujących związków. Na rok 2018 dla benzo(a)pirenu jest to 3,7 ng/m3. Jest to wysoki poziom, gdyż średnia, do której dąży Unia Europejska wynosi 1 ng/m3.

Pomiar smogu w Oławie

W Oławie panuje szczególnie smog londyński. Pojawia się on przede wszystkim w wyniku działania człowieka – aut z silnikami benzynowymi i Diesela oraz gospodarstw domowych spalających paliwo stałe. Dlatego zarząd sejmiku województwa dolnośląskiego wprowadził tzw. ekoprojekt, który ma na celu całkowite wyeliminowanie spalania paliw stałych do roku 2028 w miejscowościach niebędących uzdrowiskami oraz modernizację kotłów do poziomu III do roku 2024. Regulacje te mają na celu także zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w Oławie.

Jakość powietrza w Oławie jest jednak lepsza niż przed kilkoma laty, co pokazuje, że działania podejmowane przez władze są skuteczne. Przez 5 lat średnioroczna benzo(a)pirenu zmalała z 4,9 do 3,7 ng/m3, jednak nadal warto sprawdzać jakość, zwłaszcza w okresie grzewczym.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach