GoodAir

Smog Opoczno - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Opoczno - mapa, dziś, pomiar

Opoczno – miasto w województwie łódzkim. Zapewne większość z nas kojarzy je z produkcją płytek. Jego nazwa, według jednej z przekazywanych wersji, pochodzi od słowa „opocza” oznaczającego osadę zlokalizowaną na opoce, czyli wapiennej skale. Miasto słynie z bogatej kultury ludowej. Jest ciekawym miejscem etnograficznym i folklorystycznym. W Opocznie koniecznie trzeba zobaczyć: Dom Esterki, Dwór Starostwo oraz Zamek Kazimierzowski.

Mieszkasz w Opocznie, a może planujesz odwiedzić tę aglomerację? Koniecznie zapoznaj się z poziomem zanieczyszczeń powietrza. Szukasz informacji na temat: stan powietrza Opoczno, smog Opoczno, zanieczyszczenie powietrza Opoczno? U nas znajdziesz najważniejsze informacje.

Mapa jakości powietrza w Opocznie

Stan powietrza w Opocznie jest bardzo zły. Jest ono, obok Krakowa, najbardziej zanieczyszczonym polskim miastem. Smog można w nim poczuć i zobaczyć. Główne źródła zanieczyszczeń stanowią gospodarstwa domowe spalające węgiel najniższej jakości i odpady, a także przemysł oraz transport samochodowy. Zanieczyszczenie powietrza w Opocznie mierzone jest w stacji pomiaru przy ulicy Curie-Skłodowskiej.

Pomiar smogu w Opocznie

Opoczno jest jednym z 24 miast, w którym odnotowano zdecydowanie przekroczony dopuszczalny średnioroczny poziom pyłów PM 10. Wynosi on 52,2 µg/m3 (wedle danych z 2016 roku), przy dopuszczalnej średniorocznej normie do 40 µg/m3. Miasto zajmuje niechlubne 3 miejsce (dane z maja 2018 roku) w rankingu Światowej Organizacji Zdrowia przedstawiającym 50 miast z największym zanieczyszczeniem powietrza w Unii Europejskiej. Ponadto w Opocznie przekroczona koncentracja pyłu PM 10 powyżej 50 µg/m3 utrzymuje się przez 150 dni, przy dopuszczalnej normie 35 dni. Aglomeracja zajmuje również niechlubną pozycję lidera wśród miast o największym średniorocznym stężeniu benzo[a]pirenu. Osiąga on wartość 17,8 ng/ m3, przy dopuszczalnej średniorocznej normie 1 ng/ m3.

Główne działania miasta związane z poprawą stanu zanieczyszczenia powietrza to: ekodotacje, kontrole oraz wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. Miasto otrzymało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotację w kwocie 782.707,00 zł na realizacje projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w mieście Opoczno”. Program ten umożliwia mieszkańcom ubieganie się o refundację 40% kosztów poniesionych na wymianę pieca na ekologiczne źródło energii czy przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Ponadto funkcjonariusze straży miejskiej przeprowadzają systematyczne kontrole pod kątem spalania w piecach szkodliwych materiałów. Dodatkowo organizowane są liczne warsztaty i konferencje mające za cel podniesienie świadomości mieszkańców i władz w zakresie szkodliwości smogu. Działania te są nadal zbyt małe. Opoczno zostanie objęte pilotażowym programem „Czyste powietrze” skupiającym się na termomodernizacji i wymianie źródeł ciepła na ekologiczne, dzięki któremu z dofinansowania będą mogli skorzystać najubożsi mieszkańcy.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach