GoodAir

Smog Ostrowiec Świętokrzyski - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Ostrowiec Świętokrzyski- mapa, dziś, pomiar

Ostrowiec Świętokrzyski to miasto położone w województwie świętokrzyskim.
Najstarsze ślady osadnictwa na terenie miejscowości pojawiły się już w epoce kamienia. Dobra ostrowieckie były w posiadaniu największych rodów magnackich takich jak: ród Tarnowskich, Czartoryskich, Radziwiłłów,Lubomirskich czy Dobrzańskich. Ostrowiec rozwijał się między innymi przez budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego, która miała miejsce w okresie międzywojennym. Okres międzywojenny kojarzy się także dla Ostrowca Świętokrzyskiego z działaniami komunistycznymi Leszczyńskiego oraz Aleksandra Zawadzkiego. Obecna nazwa miasta istnieje dopiero od 1937 roku. W latach 20. i 30. miejscowość była nazywa Ostrowcem Kieleckim, a na początku XX w. Ostrowcem nad Kamienną.
Ostrowiec Świętokrzyski posiada niezwykłe okazy zwierzęce. Najcenniejszym gatunkiem jest zachwycający swoim ubarwieniem ptak żołna. Oko można nacieszyć także zabytkami o niezwykłej architekturze. W Ostrowcu Świętokrzyskim warto zwiedzić: kolegiatę pw. św. Michała Archanioła, zespół Pałacowo-Parkowy oraz Pałac myśliwski hrabiów Wielopolskich.
Wybierasz się lub mieszkasz w Ostrowcu Świętokrzyskim? Chcesz wiedzieć czy w Ostrowcu Świętokrzyskim jest czyste powietrze? Specjalnie dla Ciebie zebraliśmy wszystkie potrzebne informacje na temat smogu i stanie jakości powietrza w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Mapa jakości powietrza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Jakość powietrza w Ostrowcu Świętokrzyskim nie jest najlepsza. Wskazują na to pomiary średniorocznego zanieczyszczenia pyłem PM2,5 , które kształtują się na poziomie 25-30 μg/m³ przy dopuszczalnej normie 25 μg/m³. Nie lepiej jest ze stężeniem pyłu PM10. Jego średni pomiar w ciągu roku wynosi 35-40 μg/m³, a norma wynosi 40 μg/m³. Specjalistyczne pomiary są prowadzone przez stację pomiaru zanieczyszczeń powietrza. W Ostrowcu Świętokrzyskim jest tylko jedno takie urządzenie mierzące stężenie pyłu PM2,5 i PM10 oraz poziom tlenku węgla, ozonu oraz dwutlenku siarki. Znajduje się ono na Osiedlu słonecznym 28.

Pomiar smogu w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ostrowiec Świętokrzyski tak jak wiele innych miast zmaga się ze smogiem. Największe jego nasilenie jest w okresie zimowym kiedy to mieszkańcy palą w piecach złej jakości paliwem – węglem, drewnem czy śmieciami. Władze miasta wyszły naprzeciw smogowi i podjęły z nim walkę.Od stycznia 2018 roku obowiązuje uchwała w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby chcące wykorzystać panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej. Miasto zaplanowało także zakup czujników jakości powietrza, które mają za zadanie kontrolować poziom zanieczyszczeń w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach