GoodAir

Smog Piła - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Pile - mapa, dziś, pomiar

Piła – to miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie wielkopolskim, które rozwinęło się z niewielkiej osady rybackiej położonej nad rzeką . Otoczone jest przez bory sosnowe i co ciekawe ponad połowę obszaru miasta zajmują malownicze tereny zielone. To tutaj urodził się wybitny Polak ksiądz Stanisław Staszic.
Ciekawym zabytkiem architektury przemysłowej jest parowozownia pilska zbudowana w latach 1870–1874, zwana potocznie „Okrąglakiem”. Obecnie jest to jedyny zachowany w oryginalnym kształcie tego typu obiekt w Polsce. W centrum miasta możemy zobaczyć pomnik Tysiąclecia Polski i powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy z 1966 r., a także odwiedzić Muzeum Okręgowe czy Muzeum Biograficzne im. wspomnianego już wcześniej Stanisława Staszica.
Jesteś mieszkańcem Piły, lub wybierasz się do tego miasta? Poniżej znajdziesz niezbędne informacje o stanie powietrza i poziomie smogu.

Mapa jakości powietrza w Pile

Jakość powietrza w Pile, jak w wielu innych polskich miastach pogarsza się znacznie w okresie jesienno zimowym. W tym czasie smog w Pile stanowi poważny problem. Odnotowana w dniach od 1 stycznia do 30 września 2019 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu w Pile wynosiła 16 dni. Najnowsze dane nie uwzględniają jeszcze pomiarów z miesięcy od października do grudnia, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest najwyższe. Na szczęście mieszkańcy mogą na co dzien monitorować stan powietrza w Pile ponieważ w mieście na ul. Kusocińskiego znajduje się stacją pomiarowa.

Pomiar smogu w Pile

Złej jakości opał i stare piece są główną przyczyną smogu w Pile. Pomóc poprawić stan powietrza może przyłączanie domów do miejskiej sieci cieplnej. Władze miasta podejmują próby walki ze smogiem i sukcesywnie informują o nowych przyłączeniach oraz kolejnych likwidowanych piecach kaflowych. Z drugiej strony przyjmowane uchwały antysmogowe budzą obawy mieszkańców. Przyjęte w tych uchwałach środki, nie zawsze są społecznie korzystne. Mogą one bowiem spowodować dotkliwy wzrost kosztów ogrzewania dla osób już teraz z trudem dogrzewających swoje domy i mieszkania. Aby smog i Piła nie szły w parze potrzebne jest zatem poważne wsparcie w ponoszeniu tych kosztów ze strony władz.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach