Poziom smogu w mieście Piła
Sprawdź jakość powietrza i zanieczyszczenie

Legenda Bardzo dobry Dobry Umiarkowany Dostateczny Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Smog w Pile

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach