GoodAir

Smog Zgorzelec - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Zgorzelec- mapa, dziś, pomiar

Przygraniczne miasto w województwie dolnośląskim – Zgorzelec – to jedno z najciekawszych miejsce na linii granicznej Polski i Niemiec. Leży w polskiej części Łużyc Górnych, na prawym brzegu Nysy Łużyckiej. Przed rokiem 1945 stanowiło prawobrzeżną część niemieckiego miasta Gorlitz.

Na początku tereny Gorlitz i Zgorzelca zamieszkiwali Milczanie i Bieżuńczanie. Później tereny te przeszły do rąk państwa wielkomorawskiego oraz grodu Serbołużyczan. Dopiero w na przełomie X i XI wieku miasto zostało włączone do Polski przez Bolesława Chrobrego. Miasto prawa miejskie otrzymuje w 1303 roku. Przez lata przechodzi z rąk do rąk – jest między innymi zarządzane przez Węgrów czy Czechów oraz należy do Królestwa Saksonii. Po kongresie wiedeńskim zostaje włączone do Prus i staje się częścią Śląska. II wojna światowa nie zniszczyła miasta, które w 1945 roku zostaje rozdzielone Nysą Łużycką. Do dziś lewobrzeżna jego część należy do Niemiec, a prawobrzeżna do Polski.

Najciekawszym miejscem do odwiedzenia w Zgorzelcu jest miasto oraz ośrodek historycznego centrum. Ulica Daszyńskiego zachwyca niezwykłymi kamienicami. Warto zwiedzić tzw. Przedmieście Nyskie – najstarszą część Zgorzelca z XVII wieku. Innymi zabytkami są: Plac Pocztowy, dom kołodzieja z 1822 roku oraz monumentalny gmach Miejskiego Domu Kultury, gdzie podpisano tzw. układ zgorzelecki.

Jeśli więc wybierasz się do tego dolnośląskiego miasta, z pewnością zainteresuje Cię stan powietrza w Zgorzelcu. Jak wysokie jest stężenie pyłów PM oraz innych związków szkodliwych dla zdrowia?

Mapa jakości powietrza w Zgorzelcu

Jakość powietrza w Zgorzelcu jest dość sporym problemem. Problem pojawia się w okresie od listopada do lutego. Średnioroczne stężenie pyłu PM 10 wynosi 25 μg/m3. Zgorzelec jest jednym z bardziej zanieczyszczonych miast na Dolnym Śląsku. Dlatego od lat inwestuje się tu w nowoczesne stacje pomiarowe służące do badania smogu w Zgorzelcu. Oprócz klasycznej stacji Inspekcji Ochrony Środowiska, która znajduje się na ulicy Bohaterów Getta w Zgorzelcu, istnieją także nowoczesne miejsca pomiarowe.

Smog w Zgorzelcu bada się między innymi dzięki nowoczesnemu czujnikowi zamontowanemu na dachu hali widowiskowo-sportowej PGE Turów Arena przy ulicy Lubańskiej. Może ono monitorować zanieczyszczenie powietrza w Zgorzelcu w kontekście pyłów PM10 oraz PM2,5 zawieszonych w powietrzu.

Pomiar smogu w Zgorzelcu

Walka ze słabą jakością powietrza w Zgorzelcu jest podejmowana tak na poziomie krajowym, jak i lokalnym. Władze starają się ograniczyć – do 2024 roku – wykorzystanie złej jakości kotłów poniżej trzeciego poziomu oraz do 2028 planują wycofać możliwość palenia paliwami stałymi. Z kolei jeśli chodzi o smog w Zgorzelcu w obecnym momencie, inwestuje się w nowoczesne urządzenia pomiarowe.

Z jakim rodzajem smogu Zgorzelec zmaga się w szczególności? Przede wszystkim jest to smog londyński. Występuje on w okresie grzewczym, na przełomie października i listopada do marca, kiedy to następuje wzrost stężenia szkodliwych pyłów, w tym tlenków siarki, tlenków azotu czy tlenków węgla. Pojawiają się także wiszące pyły PM10 oraz PM2,5. W okresie letnim nie ma dużych problemów ze zbyt wysokim stężeniem, choć zdarzają się dni, w których przekracza ono stan alarmowy 300 μg/m3 w ujęciu dobowym. Jest to jednak w Zgorzelcu bardzo rzadkie poza okresem grzewczym.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach