Poziom smogu w mieście Widuchowa
Sprawdź jakość powietrza i zanieczyszczenie

Legenda Bardzo dobry Dobry Umiarkowany Dostateczny Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Smog w Widuchowie

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach