GoodAir

Smog Widuchowa - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Widuchowa - mapa, dziś, pomiar

Widuchowa to gmina leżąca w Dolinie Dolnej Odry i na Pojezierzu Myśliborskim nad Odrą. Na północ od Widuchowej Odra rozgałęzia się na dwie odnogi, Odrę Zachodnią i Odrę Wschodnią, tworząc obszar zwany Międzyodrzem na terenie, którego znajduje się Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry. To ciekawy region do uprawniania sportów takich jak kajakarstwo. Gmina rozwija się głównie dzięki rolnictwu, a tereny leśne zajmują 30% jej powierzchni.
Mieszkasz lub wybierasz się do tego miasta? Poniżej znajdziesz niezbędne informacje o stanie powietrza i poziomie smogu w Widuchowej.

Mapa jakości powietrza w Widuchowej

Stan powietrza w Widuchowej pogarsza się w sezonie grzewczym, kiedy mieszkańcy zaczynają ogrzewać swoje domy i mieszkania opałem, który nie zawsze jest dobrej jakości. To problem, dotyczący większości polskich miast oraz wsi.

Pomiar smogu w Widuchowej

Władze gminy próbują walczyć z zanieczyszczeniami powietrza w Widuchowej wprowadzając Program „Czyste powietrze”. Jego realizacja jest zaplanowana na lata 2018-2029, a budżet opiewa na 103 mld złotych. Pieniądze w szczególności zostaną przeznaczane na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła, które mają ograniczyć ilość smogu w Widuchowej. Właściciele domów, o najniższych dochodach otrzymają nawet do 90% dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Gmina ma nadzieję, że w perspektywie najbliższych lat program znacząco poprawi jakość powietrza w Widuchowej.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach