GoodAir

Smog Olesno - mapa, dziś, pomiar

Legenda Bardzo dobry Dobry Dostateczny Umiarkowany Zły Bardzo Zły Brak indeksu

Jakość powietrza Olesno - mapa, dziś, pomiar

Historycznie umiejscowione na Górnym Śląsku Olesno jest miejscowością liczącą niespełna 10 tys. mieszkańców i położoną w województwie opolskim. Siedziba gminy i powiatu. Jest to miejscowość położona niedaleko Częstochowy. Jednak jest jeszcze w granicach województwa najmniejszego w Polsce, które jednak należy do tych najbardziej zanieczyszczonych. Tym bardziej warto znać historię miejsca oraz jakość powietrza w Oleśnie.

Osadnictwo w tym miejscu jest dość stare. Pierwsze wzmianki podają rok 1226. W XIII wieku miasto trafia we władanie książąt wrocławskich, a następnie książąt opolskich. Z kolei w 1327 roku książę Opola i Olesna uznaje zwierzchnictwo czeskie. Dopiero w XV wieku miasto trafia w ręce polskie, do księcia Bernarda Niemodlińsko Strzeleckiego. Następnie Olesno trafia do monarchii habsburskiej.

XVII i XVIII wiek to kataklizmy i zatrzymanie rozwoju Olesna. Sytuacja poprawia się w XIX wieku. Wcześniej, bowiem w 1742 roku miasto trafia w ręce Prus w wyniku wojen śląskich. Po rozbiorach jest już pełnoprawnym miastem pruskim. Okres po I wojnie światowej to walki powstańcze i plebiscyty. W tym górnośląskim z marca 1920 roku 3826 osób opowiedziało się za pozostaniem miasta w Niemczech, przy 473 osobach, które chciały wrócić do Polski.

W trakcie II wojny światowej w Oleśnie powstały filie obozu Stutthof z północy Polski. Miasto zostało odbite w 1945 roku i przyznane Polsce w wyniku porozumień jałtańskich. W mieście jest kilka zabytkowych budowli. Przede wszystkim pozostałości murów miejskich z XIV wieku oraz ratusz i rynek. A jak wygląda kwestia stanu powietrza w Oleśnie?

Mapa jakości powietrza w Oleśnie

Miasto leży w województwie opolskim, które ma jedne z najgorszych wskaźników zanieczyszczenia powietrza w Oleśnie i innych miastach. To sprawia, że stacje Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska są niezwykle ważne w monitorowaniu stanu powietrza w Oleśnie pod kątem obecności tzw. niskiej emisji pojawiającej się w okresie grzewczym oraz innych związków. Stacja leżąca przy ulicy Słowackiego bada m.in. poziom toluenu, benzenu czy ozonu. Jest także pomiar dotyczący pyłu zawieszonego PM10.

Właśnie jego wynik jest w skali roku najgorszy. Choć na szczęście średnioroczna dobowa w 2018 roku wyniosła 34,2 ug/m3, a norma wynosi 40 ug/m3. Jednak dzienny maksymalny wynik pokazał 341,5 ug/m3, a takich dni było znacznie więcej niż dopuszczalne 35. Jakość powietrza w Oleśnie jest więc niska, także ze względu na ozon. Tutaj średnia to tylko 52,7 ug/m3, ale najwyższy dzienny wynik przekroczył normę 120 ug/m3 notując aż 183,0 ug/m3. Nie ma na szczęście problemu z benzenem w Oleśnie. Średnia to jedynie 0,9 ug/m3.

Pomiar smogu w Oleśnie

Problem smogu w Oleśnie jest znaczny, dlatego wiele głosów nawołuje do zmiany przyzwyczajeń i codziennych zachowań. Smog londyński, który nawiedza to miasto pojawia się w okolicach października i znika w okolicach marca. Wynika z tzw. niskiej emisji, która pochodzi z gospodarstw domowych. Jednak władze niewiele robią sobie z tych głosów.

Choć w województwie opolskim, podobnie jak i w innych województwach, powstała uchwała antysmogowa, to mówi ona jedynie o paliwach stałych. Aby walczyć ze smogiem w Oleśnie zabrania się zatem palenia węglem o zawilgotnieniu przynajmniej 20%, węglem brunatnym, miałem węglowym o frakcjach poniżej 3 mm czy mieszankami z wykorzystaniem mułu czy flotu. To jednak za mało a brak wzmianki o piecach jest karygodny.

Sprawdź stan powietrza w pozostałych miastach